Viktor Kock representerade DIFF på årets Nording-möte

Efter två års uppehåll kunde ledarna för de nordiska ingenjörsförbunden igen träffas för att diskutera situationen i de respektive länderna. Ingenjörsförbundet i Danmark, IDA, stod som värd för Nording-mötet som ordnades 18-19.8 i Köpenhamn.

Tema för mötet var framtidens arbetsliv och hur ett hållbart arbetsliv skall formas i skuggan av pandemin. Den kraftiga ökningen av distansarbete ger en större frihet, men samtidigt har gränsen mellan arbete och fritid blivit mer diffus. Friheten kan även upplevas olika från person till person och speciellt om man inte gjort upp ett tydligt regelverk så kan situationen lätt bli ohållbar. Psykologen Vivi Bach lyfte i sin föreläsning fram att vissa behöver en tydlig gräns för när man jobbar medan en utsuddad gräns fungerar bättre för andra. För att undvika missförstånd i arbetsgemenskapen är detta viktigt att förstå.

Under ett besök till Rambolls huvudkontor fick deltagarna bekanta sig med hur man där försökt bemöta den förändrade synen på var arbete skall utföras. En undersökning som de gjort bland personalen visade att en majoritet helst jobbar 2-3 dagar per vecka på kontoret. För att anpassa kontoret till det nya ”normala” har man delat in det i hemzoner där personer med liknande projekt rekommenderas jobba i samma zon. Detta för att inte förlora den viktiga kunskapsdelningen som sker när kollegor från olika projekt träffas ad hoc. Det totala antalet arbetsstationer är 85 % av personalen och de kan bokas för maximalt 14 dagar i sträck via en app. Erfarenheterna är relativt goda även om konceptet fortfarande behöver utvecklas. Att arbetsstationerna är kompatibla med allas datorer och enkla att ansluta lyftes fram som speciellt viktigt för att systemet utan fasta arbetsstationer skall lyckas.

Från alla länder rapporterades att arbetslösheten bland ingenjörer är på rekordlåga nivåer och behovet av fler ingenjörer stort. Oroväckande är ändå att arbetslöshetsnivån bland ingenjörer som fyllt 60 år är förhållandevis hög. Det här tyder på att en åldersdiskriminering äldre som blev uppsagda under pandemin tycks ha svårt att få nya jobb.

Även den höga inflationen och hur den bör beaktas i kommande löneförhandlingar var ett återkommande ämne. Att hitta en balans mellan bibehållen köpkraft och att inte elda på inflationen är utmanande.

DIFFs verksamhetsledare Viktor Kock presenterade lägesrapporten från Finland eftersom såväl Insinööriliittos samt TEKs representant var förhindrade att delta. Från Finland deltog även Annika Nylander och Johan Brenner från TFIF.

FVF (Färöarna): Arni Petersen (ordf.), Gunn Möller, Ingebjörg Berg
NITO (Norge): Trond Markussen (ordf.), Audun Bohn (generalsekreterare)
Sveriges Ingenjörer: Ulrika Lindstrand (vice ordf.), Jenny Grensman (Internationell sekreterare)
VFI (Island) Arni Björnsson (CEO), Svana Helen Björnsdottir (ordf.)
IDA (Danmark): Laura Klitgaard (ordf.), Carl Aage Dahl (CEO), Lotte Ellegaard (Head of public Affairs)
ANE (Association of Nordic Engineers) Inese Podgaiska (generalsekreterare)

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal