Akavaförbund utreder sexuella trakasserier i de högutbildades arbetsgemenskaper

DIFF – Ingenjörerna i Finland utreder tillsammans med nio andra Akavaförbund hur allmänt det är att högutbildade upplever sexuella trakasserier, sexism och könsbaserad diskriminering i arbetslivet. Enligt experter är sexuella trakasserier på arbetsplatser vanligare än man tror, och de flesta av trakasserierna och diskrimineringsärenden göms undan.

Förbunden genomför enkäten i samarbete eftersom högutbildade arbetstagare i de flesta arbetsgemenskaper ofta kommer från olika branscher och är medlemmar i olika förbund. Enkäten ger också resultat som endast gäller DIFF. Undersökningen genomförs för vår del av forskare, SVM Joonas Miettinen.

Enkäten har skickats till ca 1400 DIFF medlemmar som har valts ut slumpmässigt i medlemsregistret.
Med tanke på undersökningsresultatens trovärdighet är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten. Har du fått epost gällande förfrågan, vänligen besvara enkäten. Även om du inte har upplevt sexuella trakasserier, sexism eller könsbaserad diskriminering är också den informationen viktig för oss.

Vi vill i #metoo-kampanjens anda utreda hur utbredda problemen i anslutning till trakasserier, sexism och diskriminering verkligen är på våra medlemmars arbetsplatser och deras natur. Dessutom utreder vi om man har tagit tag i problemen och på vilket sätt. Du kan även som medlem ge förslag på vad fackförbunden kunde göra för att få slut på sexuella trakasserier och könsbaserad diskriminering.

Vi informerar om undersökningens resultat när de färdigställs i slutet av 2018.

I undersökningen deltar: Agronomförbundet, Akavas Specialorganisationer, DIFF – Ingenjörerna i Finland, Ingenjörsförbundet, Natur-, miljö- och skogsvetarförbundet Loimu, Finlands Ekonomer, Teknikens akademiker TEK, Tradenomförbundet, Högskoleutbildade samhällsvetare, Privatsektorns Chefer och Specialister.

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!