De äldre diskrimineras trots att djupgående kompetens borde utnyttjas

Enligt en utredning som Finlands Ekonomer gjort har över 80 procent av alla ekonomer över 55 år upplevt åldersdiskriminering när de sökt arbete. Under pågående anställning kommer den orättvisa behandlingen till uttryck som brist på uppskattning och en stagnerande karriär.

Åldersdiskriminering – sanning eller lögn? En enkät som Finlands Ekonomer genomförde under hösten 2020 besvarades av 1 785 medlemmar över 55 år och 147 privata arbetsgivare.

– Vi ville kartlägga erfarenheterna i vardagen, eftersom 60 procent av de arbetslösa ekonomerna i Arbetslöshetskassan för högt utbildade (KOKO) är över 55 år, berättar Riikka Mykkänen som är chef för samhällsrelationer vid Finlands Ekonomer, och fortsätter:

– Det är ju verkligen märkligt att högt utbildade, arbetsvilliga och arbetsföra proffs är tvungna att stå vid sidan om arbetslivet i stället för att med sin kompetens vara med och bygga upp den finländska välfärden.

LÄS HELA ARTIKELN OM UNDERSÖKNINGEN HÄR >>

Liknande nyheter

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024