DIFF följer med regeringsförhandlingarna

Riksdagsvalet 2019 blev en riktig nagelbitare där de tre största partierna rymdes inom en procentenhets understöd. Socialdemokraterna blev största parti och därmed tilldelades Antti Rinne uppgiften att försöka bilda den nya regeringen.

I en första sondering sände Rinne 26.4 ut ett frågebatteri till de övriga partierna för att se var de står i olika frågor. Från DIFF:s sida följer vi naturligtvis med och fokuserar speciellt på de frågor som Akava har betonat som speciellt viktiga i de kommande regeringsförhandlingarna.

En höjning av sysselsättningsgraden till 75 procent skulle stärka den offentliga ekonomin med cirka två miljarder euro. Det här lyfts fram av såväl Akava som i sonderingen till partierna. Inget av partierna motsätter sig rimligtvis målsättningen men metoderna kan variera. Enligt Yle kan det dock bli svårt att uppnå då arbetslöshetsgraden inte har fortsatt sjunka de senaste månaderna.  Det här kan potentiellt omöjliggöra en regering med både Samlingspartiet och Socialdemokraterna eftersom man är av diametralt olika åsikter om den så kallade aktiveringsmodellen och dess effekter. Samtidigt står dessa partier ändå närmast varandra när det gäller exempelvis en reform av föräldraledigheterna som skall ge båda föräldrarna möjlighet att ta hand om barnen då de är små. Där har Centern och Sannfinländarna en betydligt mer konservativ linje som fokuserar på mammans roll i barnens fostran.

Gällande utbildning efterlyser Akava en tydlig strategi, ett system för livslångt lärande samt att alla i framtiden åtminstone får en examen från andra stadiet. Får man tro valrörelsen kommer det inte vara speciellt svårt för partierna att enas i denna fråga även om det finns olika åsikter kring hur man bäst tryggar möjligheten till en examen från andra stadiet.

De två regeringsalternativ som lyfts fram som mest troliga är en rödmylleregering (SDP + C + Gr + VF + SFP) eller en blåröd regering (SDP + Saml + Gr + Vf + SFP). En rödmylleregering skulle ha relativt lätt att komma överens om sysselsättningspolitiken och marknadskrafternas roll inom vården medan den kunde ha värre att hitta en gemensam linje gällande exempelvis familjeledigheterna. Det blåröda alternativet skulle ha enklare att hitta en samsyn gällande klimatpolitik, familjeledigheter och småbarnspedagogik men den ekonomiska politiken och arbetsmarknadsfrågorna skulle bjuda denna sammansättning på utmaningar.

En regering med både Sannfinländarna och Socialdemokraterna är osannolik då de tydligt signalerat en ovilja att samarbeta med varandra. Då Centern genom Juha Sipilä antytt att man siktar på oppositionen kan det blåröda alternativet ses som mest troligt. Det är ändå ingen självklarhet att Antti Rinne lyckas bilda en regering, då går rollen som regeringssonderare troligen till Jussi Halla-Aho. Anmärkningsvärt med valresultatet är att de partier (C, Saml och Sf) som bildade regering senast har enkel majoritet i riksdagen trots att den regeringssammansättningen har varit impopulär.

För DIFF och de andra förbunden är det viktigaste att vi får en regering som respekterar arbetsmarknadsparterna och deras förmåga att komma överens. Höstens kollektivavtalsförhandlingar kan bli utmanande och parterna måste få sköta dem utan onödig inblandning från regeringshåll. Arbetsmarknadsparterna bör alltid höras gällande förändringar i arbetslivet för att undvika oro på arbetsmarknaden. Det är vår hälsning till alla partier inför regeringsförhandlingarna.

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!