Engineers Finland: Kunskapsbrist hotar den gröna omställningen

Enligt en färsk rapport kräver den gröna omställningen fler experter inom teknikområdet och bredare arbetslivsfärdigheter, såsom kontinuerligt lärande och flexibilitet i en snabbt föränderlig arbetsmiljö.

Finland kommer att behöva cirka 3 100–4 500 fler ingenjörer varje år för att uppnå den gröna omställningen. För närvarande utexamineras cirka 8 300 ingenjörer per år från universitet och yrkeshögskolor runt om i landet.

För att uppnå den gröna omställningen kommer det dessutom att krävas investeringar i mångsidiga team som kombinerar kompetens från olika branscher och ännu mer ledning av avancerade meta-färdigheter, såsom kontinuerligt lärande.

Detta konstateras i en forskningsrapport beställd av Engineers Finland med titeln ”The Effects of the Green Transition to the Employment and Educational Requirements of Engineers in Finland” Som visar vilka behov den gröna omställningen ställer på ingenjörernas arbetsliv och utbildning i Finland.

Rapporten publicerades på Unescos världsingenjörsdag (World Engineering Day for Sustainable Development) den 4 mars.

Studien undersökte effekterna av den gröna omställningen på sysselsättnings- och kompetensbehoven inom processindustrin och energi- och byggsektorerna. Tillsammans står dessa sektorer för cirka 72 % av den finländska industrins totala utsläpp.

 

Energirenoveringar och batteriproduktion kräver extra händer

Effekterna av den gröna omställningen på sysselsättningen av ingenjörer undersöktes genom att utvärdera Industrins vägkartor för minskade koldioxidutsläpp samt andra åtgärder som lyfts fram i offentliga dokument.

Av de sektorer som granskas i rapporten finns det största behovet av kvalificerad arbetskraft inom byggsektorn där allt vanligare energirenoveringar kommer att kräva cirka 1 000–1 600 fler heltidstjänster/år

När det gäller processindustrin låg fokus på grönt väte och batteriproduktion. Elektrifieringen av samhället kommer att skapa en efterfrågan på batterier och deras återvinning, vilket studien visar kommer att kräva näst flest nya ingenjörer, cirka 1 000–1 200 heltidstjänster/år. I ljuset av mediauppmärksamheten och de investeringar som redan gjorts är det förvånande att produktion av grönt väte kommer att kräva minst antal nya ingenjörer, motsvarande cirka 100–250 heltidstjänster/år. Detta beror delvis på den mycket automatiserade produktionsprocessen av väte.

Tredje högsta efterfrågan på ytterligare arbetskraft fanns inom energisektorn där produktionen av förnybar energi beräknas skapa en efterfrågan på cirka 500–1 000 fler heltidstjänster/år.

 

Grön omställning kräver förmåga att snabbt reagera på förändringar

Många av de färdigheter som behövs för den gröna omställningen lärs redan nu ut på bred front. Utöver tekniska färdigheter kommer den gröna omställningen att kräva insatser i meta-färdigheter, såsom kontinuerligt lärande, kommunikation och interpersonella färdigheter, lagarbete och resiliens.

– Fastän matematik och naturvetenskap även i fortsättningen kommer att vara kärnkompetensområden kommer den gröna omställningen att skapa ännu mer komplexa arbetsmiljöer där man behöver kunna samarbeta med experter inom olika områden och hitta lösningar utifrån olika tankemönster. Utvecklingstakten kräver också förmågan att flexibelt lära sig nya färdigheter, säger Jussi-Pekka Teini, sakkunnig på Teknikens Akademiker, TEK.

När det gäller att förbättra kompetensen för den gröna omställningen väcker examens- och kvalifikationsstrukturerna oro.

– Utbildningsstrukturerna, särskilt inom byggbranschen, är redan fulla av obligatoriska kurser. Det finns inget utrymme för extra kurser. När det gäller energisektorn sker förändringen så snabbt att en tvåårig uppdateringsperiod för läroplanen kan vara för långsam, säger Teini.

 

Endast vägkartor räcker inte

Engineers Finland ger i rapporten rekommendationer för att underlätta den gröna omställningen. Till exempel är branschens vägkartor som beskriver den gröna omställningen nödvändiga, men de är bara det första steget på resan mot en smidig grön omställning. Engineers Finland förespråkar en bredare bedömning av kompetensbehoven och de sociala konsekvenserna.

– Den här rapporten är en konversationsstartare och en grov bedömning av ingenjörernas situation. Vårt huvudbudskap är att insatserna för att uppnå den gröna omställningen inte bör misslyckas på grund av brist på kunnande. Därför föreslår vi en mer omfattande kartläggning av arbetskrafts- och kompetensbehov, säger Engineers Finlands generalsekreterare Tommi Grönholm.

Nyckeln till att komma till rätta med ingenjörsunderskottet är att underlätta framgångsrikt slutförande av ingenjörsutbildning och anställning av internationella examensstudenter. De arbetskraftsbehov som identifierats i rapporten skulle till stor del kunna tillgodoses genom dessa åtgärder.

 

Vad är Engineers Finland?

Engineers Finland är en sammanslutning av ingenjörsorganisationer verksamma i Finland. Den representerar nästan 150 000 experter med en akademisk examen i teknik. Föreningen främjar utbildnings-, näringslivs- och arbetsmarknadspolitiska mål både nationellt och internationellt.

Engineers Finlands medlemsorganisationer är DIFF – Ingenjörerna i Finland, Insinööriliitto IL, Tekniikan Akateemiset TEK och Tekniska Föreningen i Finland TFIF.

Du kan läsa hela rapporten här på Engineers Finlands webbsida.
Rapporten presenterades under ett webbinarium, som sändes på World Engineering Day for Sustainable Development. Du kan se på inspelningen här.

Studien är gjord av Gaia Consulting.

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal