Kvinnan som siktar på både jämställdhet och lika behandling

Bild på Harriet Katajisto, glasögon, håret uppsatt.

Bland våra medlemmar har vi en kvinna som redan länge arbetat för att skapa jämlikhet på arbetsplatser oberoende kön, etnicitet, ålder eller bakgrund.

8 mars firar vi kvinnodagen för att lyfta fram kvinnliga framgångar inom arbetslivet, kulturen och politiken. Dagen är också en påminnelse om att det ännu finns länder och branscher där kvinnor och män behandlas olika och rättigheterna för kvinnor släpar efter.

Inom Energibranschen arbetar hundratals ingenjörer och tusentals andra högre tjänstemän som alla representeras av De Högre Tjänstemännen YTN. Som ordförande för Energibranschens rådgivande utskott fungerar DIFFs II vice ordförande Harriet Katajisto. Hon inledde sin karriär i slutet av 80-talet på Esbo Elektriska. I dagsläget arbetar hon på Fortum Asiakaspalvelu Oy och hon har verkat som förtroendeman i över trettio år.

Under den tiden har det skett mycket.

– Högre tjänstemän arbetar mera självständigt än tidigare, men samtidigt har förmånerna avskalats.

Förfarandesättet inom företagen har också förändrats. Tidigare kom arbetsgivaren överens tillsammans med alla personalgrupper om gemensamma saker. Nuförtiden ger många företag endast riktgivande anvisningar och personalgrupperna får inom sin egen avdelning förhandla och besluta enligt egna behov.

– Det ger flexibilitet, men samtidigt finns det risk för ojämlikhet beroende på teamledarna och deras chefer, nämner Harriet.

Ansvaret för teamets framgång har också flyttat från gruppen till individen i teamet. Tidigare hade man mest gemensamma mål där man nu lyfter upp individens prestationer, vilka kopplas till personliga löneförhöjningar samt bonus. Det skapar möjligheter, speciellt för kvinnor och nyutexaminerade ingenjörer, samtidigt som det finns flera mätare som jämför arbetstagarna sinsemellan.

Inom sin egen bransch, Energibranschen, uppskattar Harriet mest att det har funnits stabila arbetsplatser och goda möjligheter.

– Det finns så gott som alltid nya och intressanta uppgifter för den som är intresserad av att utvecklas inom sin egen bransch, säger Harriet.

För Harriet har det alltid varit självklart att jobba för det gemensamma goda, att alla skall ha det bra och främst se till att de svagare och mindre uppmärksammade skall ha en dräglig livskvalitet med goda arbetsförhållanden och skäliga ersättningar för sina insatser. Det gynnar inte bara kvinnor på arbetsplatsen, utan hela arbetskulturen och -gemenskapen.

Många aktiva inom DIFFs verksamhet

Enligt Viktor Kock, verksamhetsledare för DIFF, behövs det fler kvinnliga förebilder som Harriet.

– Vi känner alla till att det behövs fler kvinnliga ingenjörer samt att de aktiverar sig inom intressebevakningen.

Det finns goda möjligheter för intresserade att engagera sig i DIFFs verksamhet och vi kan redan nu glädas för att vi har en hög procent kvinnliga aktiva inom förening. För tillfället har både Åbo och Bryggans avdelning kvinnliga ingenjörer som ordförande och tidigare förbundsstyrelsen ordförande var en kvinna. För den som inte vill ta en ledarroll, så kan man också aktivera sig i ett utskott eller i en lokal avdelning.

Vi önskar alla våra kvinnliga ingenjörer en bra kvinnodag!

Liknande nyheter

09.12.2022

Thomas Mård fortsätter som DIFFs ordförande

11.11.2022

Läroverksingenjörer klagar på att deras examina ogiltigförklarats

09.02.2022

World Engineering Day 4 mars 2022