Thomas Mård fortsätter som DIFFs ordförande

Tisdagen 22 november samlades ett trettiotal DIFF-medlemmar på distans för förbundets valmöte. Under valmötet diskuterades nästa års medlemsavgift, budget och verksamhetsplan för 2023 samt DIFFs strategi för åren 2023-2026.

Förbundsmötets deltagare beslöt att medlemsavgiften för nästa år förblir samma som för år 2022. Strategiarbetet, som inleddes hösten 2021 med en omfattande medlemsenkät, har nu avslutats och förbundsmötet godkände strategin för åren 2023-2026. Kärnverksamheten omfattar ett hållbart arbetsliv nu och i framtiden. Det betyder att vi inom DIFF ska satsa på att kunna stöda ingenjören i olika livsskeden med en bred palett tjänster och information. Vi ska samtidigt satsa på intressebevakning som gynnar välmående. Vi ska göra det tillsammans och hållbart genom att vara proaktiva och tillgängliga.

Thomas Mård omvaldes till ordförande,Harriet Katajisto till andra vice ordförande och till styrelseledamöter valdes Agneta Skogster-Järvi samt Britt Wilander.  Mandatperioden för övriga styrelsemedlemmar fortsätter till slutet av nästa år.

Styrelsen för år 2023 består av
följande personer:
Thomas Mård, ordförande
Johnny Lindström, I:a vice ordf.,
Harriet Katajisto, II:a vice ordf.,
Agneta Skogster-Järvi (omvald),
Britt Wilander (ny),
Johan Skjäl,
Emil Granberg,
Tomas Lillhonga.

Kenneth Jönsson valdes till verksamhetsgranskare och Siru Lönnqvist till suppleant.

Vi tackar alla som deltog i mötet och ser framemot ett ingenjörsrikt år 2023!

Liknande nyheter

11.11.2022

Läroverksingenjörer klagar på att deras examina ogiltigförklarats

08.03.2022

Kvinnan som siktar på både jämställdhet och lika behandling

09.02.2022

World Engineering Day 4 mars 2022