Ansök om omställningsskydd om du har fyllt 55 år och blivit uppsagd 1.1.2023 eller senare

Den nya omställningsskyddshelheten för uppsagda arbetstagare som fyllt 55 år införs genast i början av 2023. Omställningsskyddet omfattar en omställningspenning, rätt till utbildning och längre sysselsättningsledighet än vanligt.

Du kan ansöka om omställningsskydd om

  • du har blivit uppsagd 1.1.2023 eller senare
  • det finns produktionsmässiga och ekonomiska skäl för uppsägningen
  • du har fyllt 55 år före uppsägning
  • du har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst fem år.

Gör så här:

1. Anmäl dig till TE-byrån inom 60 dagar efter uppsägningen

För att få omställningsskydd ska du anmäla dig som arbetssökande hos TE-byrån inom 60 dagar efter uppsägningen. TE-byrån utreder om du har rätt till omställningsskydd och meddelar dig om beslutet.

Uppsägningsdagen avser det datum då meddelande om uppsägning lämnades. Om uppsägningstiden är lång måste du alltså anmäla dig till TE-byrån redan innan arbetslösheten inleds.

2. Ansök om omställningspenning hos din arbetslöshetskassa eller FPA

Omställningspenning är en engångsersättning som motsvarar ungefär en månadslön. Ansök om omställningspenning hos din egen arbetslöshetskassa senast tre månader efter det att anställningen upphört. Om du inte hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om omställningspenning hos FPA.

Du kan få omställningspenning av arbetslöshetskassan även om ditt medlemskap i kassan har börjat först strax före uppsägningen och du inte har varit medlem tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Att få omställningspenning påverkar inte arbetslöshetsskyddet eller andra förmåner, med undantag för utkomststödet. Utbetalningen av omställningspenning förutsätter inte att arbetslösheten har börjat, utan kan betalas ut redan under uppsägningstiden. Om du omedelbart anställs av den arbetsgivare som sagt upp dig, kan omställningspenningen behöva återkrävas.

3. Ansök om omställningsutbildning via TE-byrån

Du kan ansöka om omställningsutbildning via TE-byrån. Det är frivilligt att delta i omställningsutbildningen. Utbildningen förvärvas av TE-byrån eller NTM-centralen och kan pågå i högst 6 månader.

Längre betald anställningsledighet

Den betalda anställningsledigheten för anställda på grund av uppsägning av produktions- och ekonomiska skäl är 5 dagar längre än vanligt för dem som omfattas av omställningsskyddshelheten.

 

Mer information: Omställningsskydd

Liknande nyheter

14.12.2023

Planerade reformen av arbetslöshetsunderstödet slår hårt mot nyutexaminerade och äldre arbetslösa

14.06.2023

Semestertider – vad gäller egentligen?

15.06.2022

Håll koll på dina semesterrättigheter