Planerade reformen av arbetslöshetsunderstödet slår hårt mot nyutexaminerade och äldre arbetslösa

Ersättningen för personer med hög inkomst minskar i framtiden drastiskt om arbetslösheten pågår längre än åtta månader. Samtidigt satsar regeringen inte tillräckligt på att hjälpa arbetslösa att hitta nya jobb, vilket gör det svårt för äldre arbetslösa att behålla en rimlig inkomstnivå.

I en artikel publicerad av Akava ger Eugen Koev, arbetsmarknadsekonom på Akava, ett exempel med en 60-årig ingenjör som blir långtidsarbetslös. I regeringens förslag minskar det inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstödet stegvis redan efter 40 dagars arbetslöshet. I den nuvarande modellen får äldre arbetslösa full nivå i 500 dagar, varefter någon (ofta kommunen) är skyldig att anställa den äldre så att arbetsvillkoret uppfylls på nytt och personen igen har rätt till 500 dagar stöd. I och med regeringens förändringar faller alla arbetslösa helt till arbetsmarknadsstöd efter 400 dagars arbetslöshet, vilket är en betydligt lägre ersättning.

Dessutom blir det svårare att uppfylla arbetsvillkoren för att få ersättning i framtiden eftersom det ökar från 26 veckor till 52 veckor. Regeringen har inte heller planerat för åtgärder som stödjer återanställning såsom stöd för fortbildning.

Negativ påverkan på nyutexaminerades ekonomiska trygghet

Regeringens nedskärningar i arbetslöshetsskyddet har också en negativ påverkan på nyutexaminerades ekonomiska trygghet under övergångsperioden från studier till arbetslivet. Den ökade pressen att snabbt hitta ett jobb inom det egna området kan även påverka karriärsvalet och inkomstutvecklingen på längre sikt. Nedskärningar i arbetslöshetsersättningen kan leda till att nyutexaminerade måste acceptera mindre gynnsamma arbetsvillkor och jobb som inte främjar deras långsiktiga ekonomiska stabilitet.

Koev lyfter fram ett exempel med en nyutexaminerad magister. Om denna person har en månadslön på 2 500 euro skulle nedskärningarna innebära en minskning av arbetslöshetsersättningen på 48 procent. Detta på grund av att den nyutexaminerade inte hunnit samla in nya arbetsvillkoret på 52 veckor och därmed inte har rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning utan bara arbetsmarknadsstöd som är betydligt lägre.

Dessa nedskärningar väcker frågor om nyutexaminerade i framtiden kanske kommer att fördröja sin examen för att kunna söka jobb som studerande i stället för arbetslösa akademiker. Det är viktigt att förstå att studerande har investerat tid och resurser i sin utbildning och att fatta hastiga beslut om jobb kan vara ogynnsamt för Finland på längre sikt.

Reformen behövs men det finns risk för straffande effekter

Det finns ett behov av att reformera arbetslöshetsunderstödet men den modell regeringen föreslår riskerar att enbart fungera som en bestraffning, inte som en morot till sysselsättning. En högre ersättning i början av arbetslösheten kan vara befogad men rekryteringsprocesser speciellt för högutbildade tar tid, ofta 3-4 månader, så att sänka ersättningsnivån redan efter två månader slår fel. Vuxenstudiestödet kan utvecklas så att det bättre stöder sysselsättning i branscher där det råder arbetskraftsbrist men att helt slopa det utan ett ersättande stöd för fortbildning är kortsiktigt.

Äldre arbetstagares anställningsskydd behöver förbättras om regeringens förslag genomförs. Vi har redan idag en strukturell åldersdiskriminering där äldre arbetstagare ”fasas ut” genom omställningsförhandlingar och har väldigt svårt att komma ut i arbetslivet igen. I de länder som används som referens för regeringens reformer har äldre arbetstagare ett betydligt bättre anställningsskydd.

Roima leikkaus työttömyysturvaan, kannustimet työllistyä vähissä

Taloudellinen turva heikkenee tuntuvasti työtä etsivällä vastavalmistuneella

Liknande nyheter

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

09.11.2023

Arbetsminister Arto Satonen kallade arbetsmarknadsparterna till seminarium