DIFFs styrelse för 2024 är vald

Tisdagen 21 november samlades DIFF-medlemmar på distans för förbundets valmöte. Under valmötet diskuterades nästa års medlemsavgift, budget och verksamhetsplan för 2024.

Förbundsmötets deltagare beslöt att medlemsavgiften för nästa år förblir samma som för år 2023.

Conny Söderholm valdes till första vice ordförande och till styrelseledamöter valdes Johan Skjäl, Tomas Lillhonga och Raymond Skarp. Mandatperioden för övriga styrelsemedlemmar fortsätter till slutet av nästa år.

Styrelsen för år 2024 består av följande personer:
Thomas Mård, ordförande
Conny Söderholm, I:a vice ordförande (ny)
Harriet Katajisto, II:a vice ordförande
Agneta Skogster-Järvi
Britt Wilander
Johan Skjäl (omvald)
Tomas Lillhonga (omvald)
Raymond Skarp (ny)

Kenneth Jönsson valdes till verksamhetsgranskare och Siru Lönnqvist till suppleant.

Vi tackar alla som deltog i mötet och ser framemot ett ingenjörsrikt år 2024!

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

23.11.2021

Agneta Skogster-Järvi premierades med förtjänsttecken i guld i samband med valmötet

27.04.2021

DIFFs årsmöte ordnades som distansmöte