Agneta Skogster-Järvi premierades med förtjänsttecken i guld i samband med valmötet

Tisdagen 23.11 samlades DIFFs medlemmar för valmötet. Mötet arrangerades som ett hybridmöte där en del av deltagarna samlades på Tekniskas Salar, på kansliet i Vasa och i Mariehamn samt en del deltog på distans.

Innan valmötet presenterades kort resultatet från medlemsundersökningen och därefter premierades Agneta Skogster-Järvi med ett förtjänsttecken i guld.

Vi vill också lyfta fram Britt Wilander, Antti Suvilehto, Christoffer Herala samt Christian Ekblad, vars allas mandat tar slut i förbundsstyrelsen. Vi tackar för det enorma arbetet ni gjort för DIFF och ser framemot fortsatt samarbete i avdelningarnas styrelser samt utskott.


Valmötet 2021 

Under valmötet fastställdes medlemsavgifterna samt verksamhetsplanen och budgeten.
År 2022 kommer Ny Teknik att införas som en digital prenumeration istället för Forum som utkommer med sitt sista nummer i december. DIFF kommer att göra ett omfattande strategiarbete och satsa på medlemskampanjer. Vi ser framemot att vidareutveckla verksamheten.

DIFFs styrelse 2022

Johnny Lindström omvaldes till första vice ordförande och till nya styrelseledamöter valdes Johan Skjäl, Emil Granberg och Tomas Lillhonga. Mandatperioden för övriga styrelsemedlemmar fortsätter till slutet av nästa år.

Styrelsen för år 2022 består av följande personer:

Thomas Mård, ordförande
Johnny Lindström, I:a vice ordförande
Harriet Katajisto, II:a viceordförande
Agneta Skogster-Järvi
Simon Lintu
Johan Skjäl (ny)
Emil Granberg (ny)
Tomas Lillhonga (ny)

Efter omröstning valdes Kenneth Jönsson till verksamhetsgranskare och Siru Lönnqvist till suppleant.

Vi tackar alla som deltog i mötet och ser framemot ett ingenjörsrikt år 2022!

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

24.11.2023

DIFFs styrelse för 2024 är vald

09.12.2022

Thomas Mård fortsätter som DIFFs ordförande