Victoria Blomqvist får årets stipendium i teknisk svenska

I samband med svenska dagen premierar DIFF – Ingenjörerna i Finland författare av förtjänta examensarbeten skrivna på svenska. Arbetena skall gälla tekniska ämnen vid yrkeshögskolor i Finland och vara godkända under år 2020.  

Detta år har DIFF – Ingenjörerna i Finland beslutat att premiera följande arbete för välskriven teknisk svenska med 500€:

Victoria Blomqvist med arbetet Lönsamhetsanalys av insourcing för användarmanualer: Kostnadsanalys och jämförelse av olika system och processer för manualhantering.

Blomqvist har studerat Produktionsekonomi på Yrkeshögskolan Novia i Vasa och erhöll sin ingenjörsexamen sommaren 2020.

 

Avsikten med stipendiet är att stimulera och uppmana samtliga studeranden inom tekniska ämnen till att uttrycka sig och skriva rapporter och avhandlingar på en god och läsvärd svenska.

– Vi känner till att finlandssvenska ingenjörer är eftertraktade på den inhemska marknaden och därför ser vi det som viktigt att redan under studien premiera ingenjörsstuderande och uppmuntra dem till att satsa på sina studier, säger Viktor Kock, verksamhetsledare för DIFF.

Vi tackar alla som har skickat in arbeten för bedömning.

 

Liknande nyheter

31.10.2023

Rekrytering: Är du vårt nya studerandeombud på Novia i Vasa?

02.05.2023

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare

10.11.2022

Novias ingenjörsutbildning utvidgar företagssamarbetet med de största byggbolagen i landet