Novias ingenjörsutbildning utvidgar företagssamarbetet med de största byggbolagen i landet

På bild: Viceprefekt Mats Lindholm från Novia och personaldirektör Katja Ahlstedt från YIT

Novias ingenjörsutbildning på både Bachelor- och Masternivå utvidgar företagssamarbetet med de största ledande bolagen inom hållbart byggande i landet. Detta görs via att ingå ett nytt samarbetsavtal där Ramboll, Sweco och Casagrande samt även de stora byggbolagen YIT och SRV ingår.

I detta nya intentionsavtal för åren 2023-2027, förbinder sig parterna att tillsammans verka för gemensamt uppställda visioner och målsättningar för att främja klimatsmart träbyggande, speciellt i större byggnader. Det behövs kompetens inom särskilt krävande träbyggande, vilket detta utbildningssamarbete svarar på. Samarbetet utgår från Campus Raseborgs och byggbolagens ökade fokus på hållbar klimatsmart utveckling inom byggnads- och samhällsteknik.

Samarbetet är inriktat på undervisning, examensarbeten inom såväl Master of Engineering, Structrual Engineering  som inom utbildningarna till byggmästare och ingenjör, byggnads- och samhällsteknik i Raseborg. Samarbetet siktar också på fortbildning samt forsknings- och utvecklingsverksamhet för att utveckla kompetens, tjänster och processer inom projektering, samt konstruktions- och produktionsteknik för krävande byggnader i trä.

Novia har sedan tidigare ett avtal om samarbete 2017-2022 för att befrämja träbyggande med de stora byggkonsultbolagen Ramboll och Sweco, samt arkitektbyrån Casagrande Laboratory. Samarbetet från år 2017 har redan resulterat i praktik, examensarbeten, fasta anställningar för utexaminerade och framstående karriärer för flera av Novias alumner inom byggnadsingenjörer, samt uppbyggnad av nya fortbildningar och Master-utbildningen inom träbyggande.

Nu utvidgas samarbetet till även de två stora byggbolagen YIT och SRV och verksamheten inom ramen för Novias nya Master of Engineering utbildning. Målet är att ytterligare främja kompetensutveckling speciellt för användande av träkonstruktioner i större byggnader och med ökat fokus på byggnadernas livscykel och klimataspekter, samt branschens internationalisering och digitalisering av byggande via BIM (Building Information Modeling).

”Examensarbeten och praktik, såväl regionalt, nationellt som globalt, kommer fortsättningsvis att ingå i samarbetet. I själva verket kommer det att öka. Samarbetet är givande för såväl Novias studerande som personal. Det stärker också ytterligare framtidsvisionen om Novias unika styrka och potential i näringslivssamarbete inom byggbranschen även internationellt, speciellt i de nordiska länderna”, avslutar viceprefekt för Novias teknikutbildningar Mats Lindholm.

”Samarbete med studerande är en viktig del av vår verksamhet. Vi har varit glada över delaktigheten i utformningen av innehållet i den nya konstruktionstekniska utbildningen i exceptionellt krävande träkonstruktioner samt har sett hur arbetslivets syn på kompetensbehov har beaktats i utbildningens innehåll. Vi tycker att det här är en åtgärd vi skulle vilja göra i bredare form mera av”, konstaterar direktör Atte Leppänen på Sweco.

”Det är fint att fortsätta det redan 2017 påbörjade utbildningssamarbetet med Novia och fint att det kom med fler aktörer från branschen. Det är viktigt för oss att främja klimatmässigt byggande och där tillhörande utbildning, säger direktör Annina Peisa på Ramboll.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, viceprefekt för Novias teknikutbildningar i Raseborg, Mats Lindholm, tfn 044 762 3760

Ramboll Finland Oy, Annina Peisa, Direktör, Kiinteistöt ja rakentaminen tfn 040 068 3708
Sweco Rakennetekniikka Oy, Atte Leppänen, Affärsutvecklingsdirektör tfn 040 503 5941
YIT Oyj, Rasmus Holmberg, Projektledning tfn. 040 506 3727
SRV Yhtiöt Oyj, Miimu Airaksinen, Utvecklingsdirektör tfn 040 770 4832
Oy Casagrande Laboratory Ltd, VD Marco Casagrande, tfn 050 308 9166

Liknande nyheter

31.10.2023

Rekrytering: Är du vårt nya studerandeombud på Novia i Vasa?

02.05.2023

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare

06.10.2022

Stipendier 2022