Förhandlingarna om löner har avslutats, kollektivavtalsförhandlingar inleds

Sedan slutet av augusti har vi förhandlat om en löneuppgörelse i kollektivavtalet för högre tjänstemän inom teknologibranschen, dataservicebranschen samt planerings och konsultbranschen för år 2023. Vi fick tyvärr inte till stånd ett förhandlingsresultat, så YTN har sagt upp kollektivavtalen att upphöra den 30 november 2022. Även kemibranschen har sagt upp kollektivavtalet, det upphör 31.1.2023.

I förhandlingarna skulle man komma överens om lönerna för branschens högre tjänstemän för år 2023. Parternas mål och utgångspunkterna bakom dem skiljde sig så mycket från varandra redan i början att det var osannolikt att hitta en gemensam vision.

Det är slutresultatet som räknas: Vi kunde inte komma överens vare sig om nivån på löneförhöjningar eller om hur de skulle genomföras, trots att vi förhandlade länge. Vi ville att löneförhöjningarna skulle vara generella och återspegla den inflationsnivå och produktivitetstillväxt som förutses för nästa år. För arbetsgivaren var den allmänna ökningen och rimliga löneförhöjningar inte relevanta.

Vad innebär detta?
Från och med den första december kommer vi inte att ha något kollektivavtal i kraft om vi inte omförhandlar det innan dess. Vi strävar naturligtvis fortfarande efter detta. Praktiskt taget varje klausul i kollektivavtalet är öppen för förhandlingar, så nu förhandlar vi inte bara om nästa års löneuppgörelse.

Detta innebär att allt innehåll i kollektivavtalen kan ändras till det bättre eller till det sämre. Redan hösten 2021 satte YTN upp mål för löner, arbetshälsa och jämställdhet. Dessa mål har inte försvunnit någonstans, så de kommer utan vidare att ingå i förhandlingarna. En detalj är att familjeledighetsreformen tas med i kollektivavtalen.

Om inget avtal nås senast den 30.11.2022 upphör kollektivavtalen att gälla (31.1.2023 för kemibranschen). Vi är då i ett så att säga avtalsfritt tillstånd, vilket också innebär slutet på arbetsfreden. Detta innebär, att vi vid behov och om vi så önskar, kan vidta stridsåtgärder för att påskynda förhandlingarna.

Vi kommer nu att fortsätta att förhandla och förlitar oss på ert stöd i en svår situation.

 

*Nyheten uppdaterad 18.10.2022 att även dataservicebranschens kollektivavtal sagts upp

*Nyheten uppdaterad 7.11.2022 att även kemibranschens kollektivavtal sagts upp

Liknande nyheter

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024