Att börja från ett rent bord

Teknologiindustrins förhandlingar om kollektivavtal har kommit i gång väl på alla avtalsområden och inom alla personalgrupper. För de högre tjänstemännens kollektivavtals del har målsättningar utbytts på båda sidorna och behandlats tillsammans.

Vi kan med andra ord börja förhandla om att sammanföra förslagen till kollektivavtalets innehåll på allvar. Uttryckligen till innehållet, eftersom det i nuvarande avtalet inte finns något sådant som man kan tänkas ta bort. Det finns endast sådant som måste tilläggas.

När det gäller innehållet i kollektivavtalet ska man komma ihåg att förhandlingarna på sätt och vis börjar från ett rent bord. Kollektivavtalet är givetvis i kraft, men dess innehåll överförs inte automatiskt till det nya. Det kräver förhandlingar och att lyckas med dem. Dessa avgör vilka arbetsvillkor de högre tjänstemännen i fortsättningen arbetar under.

Mycket gott och viktigt

Vad finns det då i kollektivavtalet utan vilket vi skulle omfattas av helt annorlunda arbetsvillkor? Listan är lång.

För lönens del har arbetsgivarens skyldighet fastställts i arbetsavtalslagen som att utreda grunderna enligt vilka lönen och andra vederlag bestäms samt lönebetalningsperioden, men inte om höjningar eller separata tillägg. I kollektivavtalet har man kommit överens om justering av lönerna och möjligheter till olika schablonbelopp för övertid och restid, vem det nu än passar.

Ersättningarna för resekostnader har man också kommit överens om i kollektivavtalet.  I arbetslagstiftningen finns inte någon punkt med vilken arbetsgivare kunde förpliktigas att betala för den tid som används för arbetsrelaterade resor. Enligt arbetstidslagen finns det bara två sorts tider; arbetstid och vilotid.

Semestern fastställs enligt semesterlagen men semesterpenningen enligt kollektivavtalet. Semesterpenningen kan bytas ut mot ledighet enligt överenskommelse

De avlönade delarna av familjeledigheten är en betydande bestämmelse i kollektivavtalet. Ingen lag förpliktigar arbetsgivaren att betala lön för familjeledigheten. Ledigheterna är mamma- och pappaledighet samt tillfällig ledighet för ordnande av skötsel av ett under 10 år gammalt barn.

Sjukledighet, arbetstid, förtroendevald…

Lönen för sjukdomstiden som överenskommits i kollektivavtalet är betydligt högre än vad som noterats i lagen. Enligt arbetsavtalslagen har arbetstagaren rätt till sin fulla lön för sjukledighetens tid, till utgången av den nionde vardagen efter dagen då hen insjuknade. Enligt kollektivavtalet förlängs tiden efteråt från fyra veckor till tre månader beroende på anställningsförhållandets längd.

För arbetstidens del kan man på basis av kollektivavtalet komma överens om ordinarie arbetstid, flexgränser för flexibel arbetstid och arbetstidskonto.

Rätten att välja förtroendevald till arbetsplatsen är en betydande rättighet. Kollektivavtalet ger den förtroendevalda verksamhetsförutsättningar, befrielse från arbetsskyldighet, ersättning och ett förstärkt uppsägningsskydd. Utan kollektivavtal har arbetsplatsen en möjlighet till ett förtroendeombud vars handlingsmöjligheter är betydligt mer begränsade än den förtroendevaldes.

Dessutom får arbetarskyddsfullmäktige en ersättning och det finns rekommendation om lön för repetitionsövningstiden genom kollektivavtalet.

Resultatet av flera decenniers arbete

När man med lite eftertanke läser igenom listan ovan, kan man konstatera att sakerna kunde vara mycket värre. Situationen är nu den, att vi måste hålla fast vid de arbetsvillkor som listats ovan, annars blir de ouppnådda.

Hannu Takala

Avtalsområdesansvarig, YTN Teknologiindustrin

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal