Arbetsminister Arto Satonen kallade arbetsmarknadsparterna till seminarium

Onsdagen 8.11 samlade arbetsminister Arto Satonen arbetsmarknadsparterna till ett seminarium kring regeringens målsättning att binda löneutvecklingen till exportindustrin på ett liknande sätt som man gjort i Sverige. I stort förhåller sig arbetstagarorganisationerna negativa till förslaget medan arbetsgivarorganisationerna är positiva till det. Under kommande två månader kommer parterna att ge utlåtanden kring hur man kunde utveckla en modell som passar Finland. Från DIFF deltog verksamhetsledaren Viktor Kock.

– Seminariet och diskussionen där var ett steg i rätt riktning. Hoppas att både arbetsgivarsidan och regeringen förstår att modellen är dömd att misslyckas om den körs genom utan att beakta arbetstagarsidans synpunkter, säger Kock.

Under seminariet presenterade Arto Satonen det ekonomiska läget i Finland samt behovet att reformera arbetsmarknaden. Irene Wennemo från Medlingsinstitutet i Sverige och Nils Karlson från näringslivets forskningsinstitut Ratio presenterade hur det så kallade märket fungerar i Sverige.

Efter de inledande presentationerna hölls två paneldiskussioner med representanter från såväl näringslivet som arbetstagarorganisationerna och riksförlikningsmannens byrå. Det man var överens om var att förtroendet mellan arbetsmarknadsparterna måste förbättras och att reformer i arbetslivet fungerar bäst om arbetsmarknadsparterna förhandlat fram dem.

– Då man betonar att förtroendet behöver bli bättre känns de politiska utspelen kring arbetsmarknaden den senaste tiden malplacerade. Att begränsa friheten att förhandla om löner genom lagstiftning står helt i kontrast till den svenska modellen där politiker så långt som möjligt hållit sig borta från löneförhandlingarna, påpekar Kock.

Liknande nyheter

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024