Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

Till hösten inleds förhandlingar om nya kollektivavtal i de flesta branscherna inom privata sektorn. DIFF förhandlar om kollektivavtal för högre tjänstemän via YTN. Förberedelserna inför förhandlingarna är i full gång, i månadsskiftet april-maj kunde DIFFs medlemmar svara på en enkät angående målsättningar för förhandlingarna.

Gällande löneutvecklingen visade enkätsvaren tydligt att medlemmarna främst vill se allmänna förhöjningar, 41 % ansåg att löneutvecklingen enbart skall ske via allmänna förhöjningar. Ytterligare 24 % ansåg att allmänna förhöjningen måste utgöra minst 2/3 av utvecklingen medan 29 % ansåg att åtminstone halva löneförhöjningen skall vara allmän. En rimlig nivå på löneförhöjningen de kommande åren är enligt medelvärdet av svaren 4,4 % årligen.

Alla nuvarande skrivelser i kollektivavtalen ansågs viktiga av de flesta som svarat på enkäten men framförallt semesterpengen och lön vid sjukfrånvaro betonades, 90 % av de som besvarat enkäten ansåg dessa som ganska eller mycket viktiga.

Sex veckors semester ansågs som den klart viktigaste nya målsättningen i kommande kollektivavtalsförhandlingar, 75 % av de svarande uppgav det som en ganska eller väldigt viktig målsättning. Förkortad arbetstid och fortbildning på arbetstid ansågs också som viktiga målsättningar i framtiden.

Svaren från enkäten utgör grunden för vilka målsättningar DIFF lyfter fram som viktiga till YTN. När nya kollektivavtal förhandlas är allt öppet men vi strävar till att få så bra avtal som möjligt för våra medlemmar.

Liknande nyheter

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse