Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

Jämställdhetsombudsmannen har i ett utlåtande till förbunden konstaterat att arbetstagare som vid utbetalningen av engångsersättningen 2023 var på partiell föräldraledighet har rätt till engångsersättningen i sin helhet. En del företag betalade ut ersättningen enligt förhållandet mellan den överenskomna arbetstiden och full arbetstid i enlighet med arbetsgivarförbundets instruktioner. YTN har hela tiden varit av åsikten att hela ersättningen borde betalas även till arbetstagare på partiell föräldraledighet.

YTN uppmanar arbetstagare som fått engångsersättningen betald enbart delvis på grund av partiell föräldraledighet att ta upp saken till diskussion med arbetsgivaren via förtroendemannen ifall det finns en sådan på arbetsplatsen. Ifall arbetsgivaren inte går med på att betala engångsersättningen jämte förseningsränta till fullo ombeds arbetstagaren kontakta branschansvarige samt det egna förbundet. YTN och YTN-förbunden är redo att stöda medlemmarna i denna fråga.

Liknande nyheter

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024