Tjänster via Insinööriliitto 2024

DIFF har kommit överens med Insinööriliitto IL ry, att IL producerar en del av tjänsterna som ingår i DIFFs medlemskap. Nedan följer information om tjänsterna för år 2024 samt hur medlemmarna har tillgång till dem.

Till tjänsterna som IL producerar hör rådgivning i anställningsfrågor, juristtjänster, lönerådgivning och karriärvägledning samt fortbildning. Från och med årsskiftet ansvarar IL också för rättshjälp. Detta är en betydlig förbättring av medlemmarnas rättskydd eftersom omfattningen av rättsligt stöd inte längre är begränsad.

DIFFs medlemmar kan dessutom delta i IL:s medlemstillställningar. Medlemmar har också rätt att beställa tidningen Insinööri utan extra avgift och köpa ingenjörsmössa och -ring samt övriga yrkeskårsprylar till samma pris som de säljs till IL:s medlemmar.

Användning av tjänsterna

För att använda tjänsterna kontaktar man i första hand DIFFs kansli (kansli@diff.fi). Gällande Ingenjörsprylarna kontaktar medlemmarna IL:s kundtjänst.

Anställningsrådgivning och juristservice
Anställningsrådgivningen innehåller personlig rådgivning både gällande det egna arbetsförhållandet samt branschens kollektivavtal. Rådgivningen inkluderar också granskning av arbetsavtalsutkast och övriga avtal gällande arbetsförhållanden.
De juridiska tjänsterna omfattar rådgivning gällande lag och konflikthantering i de fall där arbetsplatsrådgivningens metoder inte räcker till. Juristservicen innefattar från och med 2024 även rättshjälp i arbetsrättsliga och arbetsrelaterade brottmål. IL kommer i framtiden driva medlemmarnas rättsfall utan kostnadsrisk för medlemmen så långt det är rimligt.

Anställningsrådgivning och juridiska tjänster är tillgängliga för såväl ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster som studerandemedlemmar. IL strävar till att servicen finns att tillgå på svenska.

Lönerådgivning
Lönerådgivningen innefattar lönestatistik, löneräknare som fungerar via webben samt personlig lönerådgivning. Lönestatistiken och löneräknaren finns bakom inloggning på DIFFs medlemsportal. Den personliga lönerådgivningen får du tillgång till genom att kontakta ILs kundservice.

Lönerådgivningen är tillgänglig för såväl ordinarie medlemmar som studerandemedlemmar. Tjänsten finns för tillfället endast på finska.

Karriärservice och fortbildningar
Karriärservicen innefattar både korta konsultationer kring jobbsökningsdokument och längre karriärrådgivning som kartlägger medlemmens situation. Tjänsten inkluderar även användning av Insinööriliittos arbetsplatsbörs.

Fortbildningarna innehåller ett brett utbud av live- och online-utbildningar. Utbildningskalendern hittar du via denna länk. Uppge DIFF som medlemsorganisation (jäsenjärjestö) då du anmäler dig.I

Karriärservicen och fortbildningar är tillgängliga för såväl ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster som studerandemedlemmar. Karriärservice och utbildningar finns för tillfället endast på finska.

Tidningen Insinööri
DIFFs medlemmar kan beställa hem pappersversionen av Insinööri-tidningen som utkommer 6 gånger per år utan extra avgift genom att kontakta Insinööriliittos kundtjänst via e-post. Ange följande information när du beställer:

  • Information om att man är medlem i DIFF, inklusive medlemsnummer
  • Namn och postadress

Du kan läsa och prenumerera på den digitala versionen av Insinööri-tidningen och prenumerera på tidningens nyhetsbrev via denna länk.

Yrkeskårsprylar
Till yrkeskårsprylar hör ingenjörsmössan och -ringen samt ett urval övriga ädelmetallprodukter. Utbudet och priser samt beställningsinstruktioner hittas här.

Produkterna är tillgängliga för alla DIFF medlemmar.

DIFF kansli
Vi betjänar vardagar 9-15
Tel. 040 585 0972
e-post: kansli@diff.fi

Insinööriliittos kundtjänst
Du når alla Insinööriliittos tjänster via kundtjänsten vardagar kl 9-16
Tel. 0201 801 801 (8,4 cent/min)
e-post. asiakaspalvelu@ilry.fi
Kundtjänsten betjänar tillsvidare på finska och engelska.

Liknande nyheter

25.08.2022

Förenkla ditt liv med Palkkio+

03.05.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

20.04.2022

Avtal om uppsägning