Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

Anställda vid yrkeshögskolor har fått ett eget kollektivavtal, som träder i kraft från början av april. Förhandlingsparterna för det nya kollektivavtalet är de högre tjänstemän YTN och OAJ samt arbetsgivarrepresentanten Bildningsbranschen. Avtalet omfattar 11 000 personer vid 21 yrkeshögskolor som verkar inom utbildnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

— Med detta avtal får vi våra egna förtroendemän vid yrkeshögskolorna, vilket förbättrar intressebevakningen för medlemmar i YTN-fackföreningarna både kollektivt och individuellt, säger huvudförhandlaren för avtalet, Harri Westerlund från YTN.

— Samtidigt beaktar avtalet det ökade behovet av lokala förhandlingar vid yrkeshögskolorna på ett kontrollerat sätt. Vi kommer att börja utveckla lönesystem enligt principen om kontinuerlig förhandling under avtalsperioden, fortsätter Westerlund.

Kollektivavtalet gäller i två år. För de första 13 månaderna enades man om en allmän löneförhöjning på 2,7% och ett lokalt tillägg på 0,4%. Lönejusteringarna för år 2025 kommer att förhandlas fram i februari samma år.

— Vårt långsiktiga mål har uppnåtts och jag är mycket nöjd med det, säger YTN:s ordförande, Samu Salo. Avtalet möjliggör en betydligt bättre intressebevakning vid yrkeshögskolor, förutsatt att vi kan bygga ett fungerande system för personalrepresentation i samarbete med OAJ, förklarar Salo.

Hittills har anställningsvillkoren för personal vid yrkeshögskolor bestämts enligt kollektivavtalet för den privata utbildningssektorn. Förhandlingsorganisationen YTN har tidigare inte haft representation vid förhandlingsbordet. Det nuvarande avtalet gäller till den 31 mars 2024.

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024