DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

DIFF har beslutat att utropa politisk arbetsnedläggelse 14 december på utvalda företag inom teknologi- och energibranschen som en protest mot regeringens föreslagna försämringar av arbetslivet. Vidare rekommenderas medlemmarna att delta i arbetsnedläggelse på en rad arbetsplatser inom teknologibranschen där Industrifacket meddelat om arbetsnedläggelse.

– Genom centralorganisationen Akava och förhandlingsorganisationerna YTN och Fosu har vi försökt kommunicera till regeringen att de förslag till försämringar av arbetslivet som läggs fram är för obalanserade och därmed hotar vår relativt stabila arbetsmarknad. De reformer som föreslås för inte arbetsmarknaden framåt utan tar tvärtemot den tillbaka till 1900-talet, konstaterar ordförande Thomas Mård.

Påtryckningsåtgärder görs i samarbete med Insinööriliitto och riktar sig delvis mot samma företag som omfattas av Industrifackets meddelade om strejk den 14 december. En detaljerad lista över företag som påverkas av påtryckningsåtgärderna finns på DIFFs webbsida.
Strejken är den första direkta påtryckningsåtgärden som görs för att påverka regeringen. Enligt ordförande utesluts inte fortsatta stridsåtgärder, tvärtemot är det sannolikt att de blir fler om det behövs.

– Det här är en situation som vi så långt som möjligt hoppats kunna undvika. Vi vill lösa konflikter genom förhandlingar, inte med stridsåtgärder men regeringen ger oss inget val då de slår dövörat till. Ensidiga försämringar av våra medlemmars villkor och trygghet kan vi inte godkänna.

Enligt Mård syns företagarorganisationernas målsättningar från tidigare tydligt i regeringsprogrammet. Arbetsgivarorganisationerna borde också trycka på regeringen för att få dem att dra tillbaka förslagen som nu leder till stora oroligheter och dessutom instabilitet på längre sikt. Mård menar också att förslagen främst är ideologiska då det för de flesta inte finns något som påvisar att de har ekonomiska eller sysselsättande effekter. Som exempel nämner han förslaget om att begränsa politiska strejker.

– Vi har aldrig tidigare deltagit i en politisk strejk och överlag är de väldigt få i Finland, senast utfördes politiska strejker 2018 och före det var det tiotals år sedan. Regeringens förslag att begränsa politiska strejker framstår mer än nåt annat som en förebyggande åtgärd då de vill försämra villkoren i arbetslivet. Genom att begränsa strejkrätten försämras arbetstagarnas möjlighet att göra sin röst hörd och den grundlagsenliga föreningsfriheten begränsas.

Mård framhåller att DIFF inte tar ställning för eller emot något parti, protesten riktar sig helt mot förslagen att försämra medlemmarnas villkor och rättigheter. Att höja sysselsättningsgraden som används som svepskäl för fler av förslagen är väldigt viktigt med tanke på den offentliga ekonomin. Här efterlyser Mård att man faktiskt riktar åtgärder rätt.

– Vi har en strukturell åldersdiskriminering i Finland eftersom arbetsgivare lätt kan göra sig av med äldre arbetstagare via omställningsförhandlingar. Av våra medlemmar som lyfter arbetslöshetsunderstöd är över hälften över 55 år. De vittnar om att de trots aktivt jobbsökande sällan ens kallas till arbetsintervju. Vill regeringen faktiskt höja sysselsättningsgraden måste man erkänna och ta tag i åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden, avslutar Mård

Lista på arbetsplatser där strejk utlysts

Frågor och svar om arbetsnedläggelsen för medlemmar

Här kan du ansöka om strejkbidrag om du deltog i strejken

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal