Strejkvarsel på utvalda företag – omedelbart övertidsförbud

Sedan slutet av november har det rått avtalslöst tillstånd i teknologibranschen, planerings- och konsultbranschen samt dataservicebranschen. Genom YTN har vi fört förhandlingar med Teknologiindustrins arbetsgivare men de har inte gett några resultat, speciellt synen på löneutvecklingens storlek och fördelning skiljer sig markant mellan parterna. Vi anser att det finns behov och utrymme för en högre löneförhöjning med betoning på allmän löneförhöjning medan Teknologiindustrins arbetsgivare anser att löneutvecklingen skall hållas kring samma nivå som senaste år med betoning på arbetsgivarens fördelning.

Eftersom förhandlingarna låst sig ser vi ingen annan utväg än att utlysa stridsåtgärder. Idag har vi därför varslat om strejk 1-3.2 på utvalda företag inom teknologibranschen. Förteckning över de berörda företagen finns här. Om inget nytt avtal kan nås före 1.2 genomförs alltså en strejk på dessa företag. Vid en eventuell strejk utbetalas strejkunderstöd (80 €/dag) till medlemmar med arbetstrygghetstjänster som berörs av strejken. Mer information om strejken och ansökning av strejkbidrag publiceras senare på diff.fi.

Förutom den varslade strejken införs omedelbart övertidsförbud och förbud mot arbetsresor under ledig tid för alla högre tjänstemän som jobbar på företag anslutna till Teknologindustrin rf. Dessa förbud gäller såväl teknologibranschen som planerings- och konsultbranschen. Förbuden är lagliga och lätta att följa eftersom övertid och resande under ledighet alltid kräver arbetstagarens samtycke enligt arbetstidslagen.

Observera att förbuden även gäller de personer vars lön inkluderar eventuell övertid och resor utanför arbetstiden. Detta innebär att arbete och resandet under tiden för förbuden endast kan ske inom ordinarie arbetstid.

Högre tjänstemän ska alltså arbeta under ordinarie, daglig arbetstid enligt arbetsavtalet. Därför får mertids- eller övertidsarbete inte utföras och arbetet ska endast utföras under ordinarie arbetstid.

Övertidsarbete är övertidsarbete oavsett var arbetet utförs eller hur det ersätts. Mertidsarbete är det arbete som överstiger ordinarie arbetstid (7,5 eller 8 timmar), som ännu inte är övertid. Också mertidsarbetet omfattas av övertidsförbudet, vilket innebär att mertidsarbete inte utförs.

Det finns skäl att inom ramen för flexibel arbetstid arbeta under en normal arbetsdag, det vill säga under förbuden ska flextid inte samlas. Trots detta kan flexibel arbetstid användas, dvs. det är möjligt att göra en kortare arbetsdag.

Vi hoppas att dessa åtgärder leder till att förhandlingarna påskyndas och att ytterligare stridsåtgärder inte krävs. Stridsåtgärder är alltid det sista alternativet i verktygslådan men vi kan inte godkänna att våra medlemmars köpkraft raseras med den höga inflationen samtidigt som kollegor i jämförelseländerna får förhöjningar som motsvarar inflationstakten.

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal