Inget medlingsbud – YTN varslar om nya strejker

Sedan YTN varslade om strejker på utvalda företag 1-3.2 2023 har Teknologiindustrins arbetsgivare och YTN medlat tillsammans med riksförlikningsmannen. Inget medlingsbud har getts i arbetskonflikten och YTN varslar därför om nya strejkåtgärder på utvalda företag inom branschen 15-17.2.2023. Listan på berörda företag finns här. De strejker som tidigare varslats 1-3.2 genomförs på de företag som meddelats tidigare.

Inte heller medlingen kring övriga personalgruppers kollektivavtal, som Industrifacket och Pro förhandlar om, har burit frukt. Till arbetskonflikten mellan Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare gav riksförlikningsmannen ett medlingsbud 26.1.2023 som förkastades av Industrifacket. I korthet innebar medlingsbudet en löneförhöjning på 3,5 % under 2023 varav 2,8 % var allmän löneförhöjning. Förutom detta innehöll medlingsbudet en engångsersättning på 250 €. Medlingsbudet innehöll inga förändringar angående lön under föräldraledighet, den icke födande förälderns ledighet med lön skulle fortsättningsvis begränsas till 6 dagar.

För YTN är en uttalad målsättning i förhandlingarna att perioden med lön under föräldraledighet förlängs för den icke födande föräldern. Löneutvecklingen måste enligt YTN beakta den förväntade inflationen och vara i linje med de löneuppgörelser som gjorts exempelvis i Tyskland.

YTN:s förhandlingschef Petteri Oksa konstaterar att det medlingsbud som getts åt Industrifacket inte heller hade godkänts av YTN. Speciellt eftersom man låtit förstå att andelen allmän löneförhöjning skulle vara mindre för högre tjänstemän.

DIFFs ordförande Thomas Mård är besviken över att ingen lösning kunnat nås.

– Vi vill inte strejka men arbetsgivarsidan måste ta vår oro om den försämrade köpkraften på allvar, konstaterar Mård

Mård oroar sig också för att de misslyckade förhandlingarna leder till en större kunskapsflykt från landet. Han vädjar därför till de företag som redan i dagsläget har svårt att rekrytera att kontakta Teknologiindustrins arbetsgivare och påskynda en lösning.

– Behovet av ingenjörer är stort, speciellt i norra Sverige. Redan nu lockar bättre lön och förmåner i Sverige många av våra medlemmar. Vi måste ha en löneutveckling som är konkurrenskraftig för att få dem att stanna.

Läs mer om vad som gäller vid strejk, ansökning av strejkbidrag här.

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal