Håll koll på dina semesterrättigheter

Bestämmelserna om semester finns i semesterlagen. Dessutom kan det finnas preciserande bestämmelser om fastställande av semester och lön eller ersättning för semestertiden i kollektivavtal. 

Semesterns längd
Antalet intjänade semesterdagar beräknas enligt kvalifikationsåret, dvs. perioden 1.4.–31.3. Om anställningsförhållandet 31.3 har varat under ett år har arbetstagaren rätt till två vardagar semester för varje hel kvalifikationsmånad. Om anställningen 31.3 har varat ett år utan avbrott har arbetstagaren rätt till semester två och en halv dag för varje hel semesterkvalifikationsmånad. Till exempel om anställningen har börjat 1.4. eller den första arbetsdagen i april, tjänar hen in redan första anställningsåret två och en halv vardag för varje hel semesterkvalifikationsmånad.
 

Vid beräkningen av antalet semesterdagar anses anställningsförhållandet ha pågått utan avbrott om arbetstagaren ingått flera på varandra följande arbetsavtal för viss tid eller flera avtal med endast korta avbrott. 

Största delen av semestern tas ut under semesterperioden 2.5.–30.9. De återstående semesterdagarna kan tas ut antingen utanför semesterperioden eller skjutas upp om man avtalat om det. Semesterlön betalas under semestern. 

När anställningsförhållandet upphör har arbetstagaren rätt till semesterersättning som motsvarar semesterlönen. Semesterersättning betalas för semestertid som arbetstagaren intjänat fram till dess, men inte tagit ut som semester, semesterlön eller semesterersättning. 

Sjukledighet
Om du insjuknar innan din överenskomna semester ska börja, ska du omedelbart informera din arbetsgivare. Du kan begära att arbetsgivaren skjuter på din semesterperiod att börja vid en senare tidpunkt. Om du insjuknar under din semester har du rätt att flytta din semester först efter eventuella självriskdagar. Självrisken gäller för semester i mer än fyra veckor och antalet självriskdagar är högst 6. Självriskdagarna får alltså inte minska arbetstagarens rätt till en fyra veckors semester. Lämna in ett intyg över din arbetsoförmåga till arbetsgivaren i enlighet rutinerna på din arbetsplats. Du får inte självmant fortsätta din semester med motsvarande antal semesterdagar, utan det är arbetsgivaren som bestämmer den nya semestertidpunkten. 

Avbokning, flytt och inställning av semester
Arbetsgivarens anmälan om beviljande eller godkännande av semester är bindande. Om det är mer än en månad kvar till semesterns start kan arbetsgivaren ändå ändra tiden för semestern. Arbetsgivaren är dock skadeståndsskyldig om detta medför några kostnader för den anställde, såsom ej återbetalningsbara flygbiljetter eller resebokningar. 

Arbetsgivaren kan inte ändra semestern om det är mindre än två veckor innan semestern börjar. En arbetsgivare kan inte heller ensidigt avbryta en redan påbörjad semester och beordra arbetstagaren tillbaka till arbetet. Detta kan dock avtalas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om arbetstagaren är villig att avbryta sin semester, till exempel mot skälig ersättning. Det är dock bra att skriftligen komma överens om hur arbetstagaren ska kompenseras för semesteravbrottet. 

 

Liknande nyheter

14.06.2023

Semestertider – vad gäller egentligen?

14.12.2022

Ansök om omställningsskydd om du har fyllt 55 år och blivit uppsagd 1.1.2023 eller senare

20.04.2022

Avtal om uppsägning