Åtgärder behövs för att lösa ingenjörsbristen

Inför World Engineering Day for Sustainable Development (WED) beställde Engineers Finland en forskningsrapport om vilka behov den gröna omställningen ställer på ingenjörernas arbetsliv och utbildning i Finland. Rapporten visar att det behövs 3100 – 4500 nya ingenjörer årligen bara för att uppnå den gröna omställningen. Behovet är störst inom byggsektorn följt av processindustrin och energibranschen. Tillsammans står dessa sektorer i dagsläget för 72 % av den finländska industrins totala utsläpp.

Redan i dagsläget råder stor brist på ingenjörer på vissa områden i landet. Speciellt svenskspråkiga ingenjörer lockas till våra nordiska grannländer med bättre arbetsvillkor och högre lön. En lönejämförelse mellan de nordiska ingenjörsförbunden visar att medellönen för ingenjörer i Sverige är 10 procent högre än i Finland. I Norge är den 35 procent högre och i Danmark 80 procent.
DIFFs ordförande Thomas Mård konstaterar att de allmänna löneförhöjningar som förhandlats fram i kollektivavtalen behöver kompletteras med bättre lokala avtal för att motverka kunskapsflykt.
– Lönerna är naturligt en viktig del som det betonas i kollektivavtalen att man främst skall förhandla lokalt om. Där det finns utrymme borde man absolut få högre förhöjningar än kollektivavtalens bakbräde för att ge konkurrenskraftiga löner, speciellt gentemot Sverige, säger Mård.

Enligt Mård bör man också se till mer än bara lönerna. Pandemin har exempelvis gett en bredare förståelse om distansarbetets för- och nackdelar. Utan policy gällande distansarbete är det svårt för företag att locka till sig ingenjörer utifrån. Samtidigt är det även många som inte kan eller vill jobba hemifrån vilket man inte heller får glömma bort.

Mård hoppas att rapporten från Engineers Finland tas på allvar och utnyttjas i marknadsföringen av ingenjörsutbildningarna.

-Den gröna omställningen engagerar och ingenjörernas roll är avgörande för att den skall lyckas. Hur häftigt är det inte att få vara med och lösa vår tids största, globala utmaning? avslutar Mård.

Undersökningen utfördes av Gaya och finns i sin helhet att läsa på
engineersfinland.insinoori.fi/ under publikationer.

Liknande nyheter

08.03.2023

Studie om tillhörighet inom den tekniska branschen får goda betyg