Studie om tillhörighet inom den tekniska branschen får goda betyg

En klar majoritet är stolta över att arbeta eller studera inom teknik och 90 procent känner att de kan vara sig själva inom den tekniska branschen. Det här visar en banbrytande studie om tillhörighet, genomförd av Engineers Finland med hela 22 300 respondenter. 

Men studien bjuder inte enbart på rosa moln och idyll, de går också att tyda utmaningar.

-” Utmaningar i fråga om tillhörighet ser vi framför allt bland minoriteter”, säger Susanna Bairoh, forskningschef på TEK, som genomförde studien ”Belonging in Tech”. En jämförelse mellan könen visar att kvinnor och personer av annat kön, inte känner samma grad av tillhörighet, de här både bland högskoleutbildade och studenter.

Också språkliga och nationella skillnader undersöktes i studien och intressant nog påverkade varken språket eller nationaliteten upplevelsen av tillhörighet.

I en jämförelse sektorer emellan framträdde det ändå att de matematiska- och naturvetenskapliga disciplinerna, liksom arkitekter hade en svagare känsla av tillhörighet.

 

Känsla av att kunna lyckas inom sitt område

Studien om tillhörighet, som genomfördes för första gången bjöd på många positiva överraskningar.

83 procent av respondenterna svarade, att de hade en känsla av att kunna lyckas inom sitt område. 80 procent kände en stolthet över sin tillhörighet inom den tekniska branschen.

– ”Det är fantastiskt att i siffror kunna tyda trivsel och tillhörighet. Ingenjörer har en viktig roll i vårt samhälle, bland annat med att ta fram lösningar för en hållbar framtid, och det är något att vara stolt över”, säger Jari Jokinen, verksamhetsledare för Teknikens Akademiker TEK samt ordförande för Engineers Finland.

Studien lanseras i sin helhet först efter den Internationella Ingenjörsdagen den 4 mars. Och resultatet diskuteras på seminariet ”Who belongs in tech”, med högprofilerade talare, på kvinnodagen den 8 mars kl. 8:30.

Läs hela rapporten här.

Om studien

Engineers Finland, som genomförde studien ”Belonging in Tech”, är en sammanslutning av ingenjörsföreningar i Finland. EF representerar för närvarande 150 000 ingenjörer landet över. EF:s syfte är att främja sina medlemsorganisationers gemensamma mål inom utbildning, industripolitik, liksom på arbetsmarknaden både nationellt och internationellt. EF:s medlemsorganisationer är Insinööriliitto IL ry, Tekniikan Akateemiset TEK ry, Tekniska Föreningen i Finland TFIF och DIFF Ingenjörerna i Finland. Enkäten besvarades av 22 300 respondenter som tillhör EF år 2022.

 

 

Liknande nyheter

20.05.2022

Åtgärder behövs för att lösa ingenjörsbristen