YTN förkastade kemibranschens förhandlingsresultat

YTN:s styrelse förkastade på tisdagsförmiddagen det förhandlingsresultat som nåtts för kemibranschens högre tjänstemän. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för ca. 10 000 högre tjänstemän inom Kemiindustrin fortsätter därmed. I detta skede föreslås ännu inga stridsåtgärder inom branschen men det kan bli aktuellt om förhandlingarna inte går framåt. 

En starkt bidragande orsak till att förhandlingsresultatet inte godkändes var att det inte innehöll några förändringar angående föräldraledigheterna. I alla övriga större branscher har YTN tillsammans med arbetsgivarsidan kunnat hitta lösningar som ger den icke födande föräldern rätt till lön under föräldraledighet för en längre tid än tidigare. För högre tjänstemän inom teknologibranschen utökades antalet föräldraledighetsdagar med lön för den icke födande föräldern exempelvis från 6 till 32 dagar.  

– Jag förvånas över Kemiindustrins ovilja att främja ett mer jämställt arbetsliv. Kostnadseffekten för en förändring i linje med teknologibranschens avtal är liten men principiellt viktig, konstaterar Viktor Kock 

Kock konstaterar samtidigt att det också finns andra delar som behöver ses över för att ett nytt kollektivavtal skall kunna godkännas av YTN, exempelvis löneförhöjningarna och deras uppbyggnad. Lönerna skall ändå i första hand förhandlas lokalt så här är signalvärdet enligt Kock inte lika viktigt. 

– Det råder brist på experter inom i stort sett varje bransch. Hur har kemiindustrin tänkt locka speciellt yngre blivande pappor i då övriga branscher uppmuntrar dem att ta ut föräldraledighet medan man inom kemiindustrin inte gör det, frågar sig Kock.  

Liknande nyheter

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024