Nytt kollektivavtal för planerings- och konsultbranschen

De högre Tjänstemännen YTN och Teknologiindustrins arbetsgivare har godkänt förhandlingsresultatet för planerings- och konsultbranschen. Det nya kollektivavtalet är tvåårigt (2023-2024) och omfattar det ungefär 25 000 högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen.

I första hand skall löneförhöjningarna förhandlas lokalt. För 2023 skall lokala avtal om löneförhöjningarna göras skriftligt senast 15.3.2023 och för 2024 senast 19.1.2024. Om inget lokalt avtal för löneutvecklingen kan nås verkställs lönejusteringarna enligt modellen i kollektivavtalet.

I samband med löneutbetalningen i mars 2023 utbetalas en engångsersättning motsvarande 12,5 % av februarilönen inklusive naturaförmåner. Ersättningen utbetalas till de vars arbetsförhållande påbörjats senast 1.2.2023 och vars arbetsförhållande fortfarande är i kraft vid tidpunkten för utbetalningen.

Senast 1.4.2023 eller därpå följande löneutbetalningsperiod justeras lönerna med minst 3,0 % åt alla högre tjänstemän och arbetsgivaren fördelar en förhöjning motsvarande 0,5 % av lönepotten för högre tjänstemän.

Senast 1.2.2024 eller därpå följande utbetalningsperiod justeras lönerna med 2,5 %. Av detta skall minst 1,3 % vara allmän förhöjning.

Det nya kollektivavtalet innehåller även en del textändringar. Enligt avtalet tillämpas en uppföljningsperiod på 12 månader för flextid och övertid ifall man inte avtalar annorlunda lokalt. Om inget annat avtalas lokalt ersätts restid för kundprojekt med 20 euro per timme för den tid som överskrider två timmar. Arbetsdagar ersätts maximalt 8 timmar och lediga dagar maximalt 10 timmar.

Enligt det nya kollektivavtalet har den födande föräldern i från kollektivavtalets undertecknande rätt till 72 vardagar graviditetsledighet/föräldraledighet med lön förutsatt att arbetsförhållandet varat i minst sex månader före beräknat födelsedatum. Den icke födande föräldern har rätt till 32 vardagar föräldraledighet med lön under förutsättning att arbetsförhållandet varat i minst sex månader före beräknat födelsedatum.

Avtalet innehåller även förändringar gällande omställningsförhandlingarnas längd

Omställningsförhandlingar skall föras i minst sju dagar efter förhandlingsförslaget getts om

  • Förhandlingarna gäller uppsägning, deltidsarrangemang eller andra väsentliga förändringar i arbetsvillkoren för mindre än 10 anställda
  • Förhandlingarna gäller permitteringar
  • Antalet anställda på företaget på företaget är mindre än 30
  • Arbetsgivaren är under saneringsförfarande

Omställningsförhandlingar skall föras i mins 28 dagar om förhandlingarna berör uppsägning, deltidsarrangemang eller andra väsentliga förändringar i arbetsvillkoren för minst 10 anställda.

 

Det nya kollektivavtalet för högre tjänstemän inom planerings- och konsultbranschen finns nu att läsa i sin helhet på YTNs webbsidor. 

Kollektivavtalet kan du läsa här (på finska)

Nyheten uppdaterad 23.2.2023

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal