Strejkerna avblåsta – nytt kollektivavtal för teknologibranschen

Den tredagars strejk som utlysts på utvalda företag inom teknologibranschen 15-17.2 har avblåsts. Parterna kunde under tisdagskvällen enas om ett nytt tvåårigt kollektivavtal för branschen enligt det medlingsbud som riksförlikningsmannen gett under tisdagseftermiddagen. Samtidigt avslutas även övertidsförbudet inom teknologibranschen.

Enligt det nya kollektivavtalet skall löneförhöjningar i första hand förhandlas lokalt och beakta företagets ekonomiska situation samt orderstock. Sysselsättningsläget och kokurrenskraften på marknaden skall också beaktas i de lokala förhandlingarna.

Om man inte kan enas om ett lokalt avtal skall lönerna 2023 justeras med 3,5 procent plus en engångsersättning motsvarande 1 procent av årslönen. Lönejusteringen fördelas så att lönen för alla högre tjänstemän stiger minst 3,0 procent medan arbetsgivaren kan fördela 0,5 procent. Justeringen skall göras senast 1.4.2023 eller för den löneperiod som påbörjas efter det. Engångsersättningen skall utbetalas vid den normala löneutbetalningsdagen i mars och beräknas som 12,5 procent av februarilönen. En förutsättning för engångsersättningen är att arbetsförhållandet påbörjats senast 1.2.2023 och är i kraft när ersättningen utbetalas.

Under 2024 justeras lönerna med 2,5 procent om inga lokala avtal kan nås. Av detta är 1,3 procent allmän löneförhöjning medan arbetsgivaren kan fördela 1,2 procent.

Enligt det nya kollektivavtalet har den födande föräldern från kollektivavtalets undertecknande rätt till 72 vardagar graviditetsledighet/föräldraledighet med lön förutsatt att arbetsförhållandet varat i minst sex månader före beräknat födelsedatum. Den icke födande föräldern har rätt till 32 vardagar föräldraledighet med lön under förutsättning att arbetsförhållandet varat i minst sex månader före beräknat födelsedatum.

Avtalet innehåller även förändringar gällande omställningsförhandlingarnas längd.

Omställningsförhandlingar skall föras i minst sju dagar efter förhandlingsförslaget getts om

  • Förhandlingarna gäller uppsägning, deltidsarrangemang eller andra väsentliga förändringar i arbetsvillkoren för färre än 10 anställda
  • Förhandlingarna gäller permitteringar
  • Antalet anställda på företaget på företaget är mindre än 30
  • Arbetsgivaren är under saneringsförfarande

Omställningsförhandlingar skall föras i minst 28 dagar om förhandlingarna berör uppsägning, deltidsarrangemang eller andra väsentliga förändringar i arbetsvillkoren för minst 10 anställda.

 

Det nya kollektivavtalet för högre tjänstemän inom teknologibranschen finns nu att läsa i sin helhet på YTNs webbsidor. 

Kollektivavtalet (på finska) kan du läsa här  

Liknande nyheter

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse