Thomas Mård: Ett stort steg för jämställdheten!

Arbetstvisten mellan de högre tjänstemännen YTN och Teknologiindustrins arbetsgivare gällande kollektivavtal för teknologibranschen är över. Parterna kunde under tisdagskvällen (14.2.2023) enas om ett nytt tvåårigt kollektivavtal för branschen enligt det medlingsbud som riksförlikningsmannen gett under tisdagseftermiddagen. Därmed kunde de aviserade strejkerna inom branschen avbrytas och 60 000 högre tjänstemän inom teknologiindustrin har ett nytt kollektivavtal.

Det tvååriga avtalet ger lönejusteringar på totalt 6 procent. Under 2023 betalas en engångsersättning motsvarande 1 procent av årsinkomsten ut. Thomas Mård, ordförande för DIFF – Ingenjörerna i Finland, konstaterar att förhandlingarna varit långa och utmanande.

– Med tanke på utgångsläget är jag nöjd med nivån på lönejusteringarna. Ännu för en vecka sedan var den allmänna förhöjningen som erbjöds 0,5 procentenheter lägre.

– Vår målsättning var absolut att få en högre nivå på lönejusteringarna med tanke på inflationstakten. Samtidigt har nu arbetsgivarna möjlighet att visa att de faktiskt vill göra lokala avtal genom att lokalt avtala om högre löneförhöjningar vilket det torde finnas utrymme för i många företag. Skall vi kunna konkurrera om kunniga ingenjörer med grannländerna behöver vi en högre lönenivå.

För DIFF har det under flera år varit en uttalad målsättning att kollektivavtalen skall behandla föräldrar mer jämlikt. Enligt det nya kollektivavtalet har den icke födande föräldern rätt till föräldraledighet med lön under 32 vardagar jämfört med 6 dagar i det gamla kollektivavtalet.

– Det här är historiskt och ett stort steg för jämställdheten. Det ger fler pappor möjlighet att stanna hemma med sina barn och därmed mammorna bättre möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet efter en graviditet.

– Genom att YTN fick in denna förändring i den mansdominerade teknologiindustrin visar vi vägen för övriga branscher och personalgrupper. Kollektivavtalen måste in i samtiden gällande föräldraledigheterna, det borde även vara i arbetsgivarnas intresse.

För mer kommentarer och information
Thomas Mård 040 194 9646
Viktor Kock 0400513883

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal