Medlingsbudet från riksförlikningsmannen förkastades av YTN

På tisdagen gav riksförlikningsmannen ett medlingsbud i arbetskonflikten mellan De Högre Tjänstemännen (YTN) och Teknologiindustrins arbetsgivare. Teknologiindustrins arbetsgivare godkände medlingsbudet men YTN förkastade medlingsbudet.

Det förkastade medlingsbudet innehöll för 2023 en allmän löneförhöjning på 2,5 % och en lokal fördelningspott på 1,0 % samt en engångsersättning motsvarande 1 % av årslönen. För 2024 innehöll medlingsbudet en allmän löneförhöjning på 1,3 % samt en lokal fördelningspott på 1,2 %.

Medlingsbudet innehöll förbättringar gällande den icke födande förälderns rätt till lön under föräldraledighet då den skulle förlängas från 6 dagar till 32 dagar. Tiden för omställningsförhandlingar skulle enligt medlingsförslaget halveras och granskningsperioden för flextid förlängas från 6 till 12 månader.

Thomas Mård beklagar att medlingsbudet inte var sådant att det kunde godkännas. Speciellt lyfter han fram att jämställdhet i arbetslivet inte kan vara en handelsvara.

– Vi har hela tiden framhållit vikten av att jämställdhet mellan föräldrar i kollektivavtalen. Medlingsbudet innehåller stora framsteg men samtidigt tycks det kräva att tiden för omställningsförhandlingar halveras vilket vi har svårt att acceptera. Jämställdhet borde även vara i arbetsgivarsidans intresse och inte en handelsvara, säger Mård

Enligt Mård skulle det också vara viktigt att andelen allmänna förhöjningar är högre än medlingsbudet med tanke på inflationen.

– En allmän löneförhöjning på 3,8 % under två år är helt enkelt för lite i det rådande läget. Lönejusteringen borde som helhet vara större men åtminstone behöver andelen allmän löneförhöjning höjas ordentligt från medlingsbudet, annars raseras köpkraften för en del av medlemmarna.

Eftersom YTN inte godkände medlingsbudet fortsätter de stridsåtgärder som tidigare meddelats. Likaså fortsätter förhandlingarna med Teknologiindustrins arbetsgivare

Liknande nyheter

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse