Universiteten visade vägen för föräldraledighet med lön

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf och Bildningsarbetsgivarna godkände 8.4 ett nytt kollektivavtal för universiteten. Avtalet berör ett fåtal av DIFFs medlemmar men kan få stor betydelse eftersom det är det första avtal där man gjort betydliga förändringar gällande familjeledigheter med lön. Enligt tidigare avtal har arbetstagare fått full lön under moderskapsledighet under de 72 första dagarna. För faderskapsledighet har full lön betalats för de 6 första dagarna. Enligt det nya kollektivavtalet får arbetstagaren full lön under 40 dagar graviditetsledighet och båda föräldrarna under de 32 första dagarna föräldraledighet.

DIFF har under flera år haft som målsättning att öka antalet dagar pappaledighet med lön. Inför vinterns förhandlingar gick såväl YTN som Fosu ut med målsättningen att få in jämställdare skrivelser angående föräldraledigheterna i kollektivavtalen. Tyvärr var resultatet magert inom privata sektorn där man främst bildade arbetsgrupper som skall utreda saken. Universitetens öppnar ändå upp för förändringar även på den privata sidan.

Liknande nyheter

02.12.2022

Avtalslöst tillstånd – förhandlingarna fortsätter

11.11.2022

Läroverksingenjörer klagar på att deras examina ogiltigförklarats

14.10.2022

Förhandlingarna om löner har avslutats, kollektivavtalsförhandlingar inleds