Avtalslöst tillstånd – förhandlingarna fortsätter

Eftersom ingen lösning kunde nås i kollektivavtalsförhandlingarna för teknologibranschen, planerings- och konsultbranschen eller dataservicebranschen före de gamla kollektivavtalen gick ut (30.11) råder nu avtalslöst tillstånd i dessa branscher. Från förbundens sida anser vi att den förväntade inflationstakten och löneuppgörelserna i andra europeiska länder behöver avspeglas i löneuppgörelsen. I flera europeiska länder ligger löneutvecklingen för kommande två år kring 8 procent. Även i textdelen finns olösta frågor även om framsteg gjorts exempelvis gällande familjeledigheterna. Förhandlingarna fortsätter men parterna är ännu långt ifrån varandra så en snabb lösning är knappast i sikte.

Vad innebär avtalslöst tillstånd?

Tills ett nytt avtal har undertecknats följs de flesta delar i det gamla kollektivavtalet enligt det efterskydd som avtalet ger. Inga allmänna lönejusteringar görs dock och man kan heller inte göra nya lokala avtal i de fall kollektivavtalet möjliggör dem. Under avtalslöst tillstånd råder inte heller arbetsfred vilket betyder att båda parter kan utlysa stridsåtgärder. Anställda efter 30.11 omfattas inte av efterskyddet.

Vad skall man tänka på som nyanställd under avtalslöst tillstånd?

Eftersom nyanställda inte omfattas av efterskyddet är det viktigt att skriva in förmåner i arbetsavtalet eller hänvisa till det utgångna kollektivavtalet gällande dem. Exempel på dessa är arbetstid, hur semestern bestäms, lön under sjukledighet, familjeledigheter, uppsägningstid, semesterpremie samt ersättningar för arbetsresor under fritiden. I arbetsavtalet är det också viktigt att skriva in vilket kollektivavtal som följs även om det för tillfället inte finns ett gällande kollektivavtal. Om du är osäker på om allting finns med i avtalet kan du alltid be juristerna kontrollera arbetsavtalet.

OBS!

Avtalslöst tillstånd gäller inte i de företag inom dataservicebranschen som gjort företagsvisa avtal eller hängavtal till det nationella kollektivavtalet.

Informera dina kollegor och uppmana dem ansluta till ett förbund:

En hög anslutningsgrad är en förutsättning för att förhandlingarna skall lyckas. Uppmuntra därför gärna alla kollegor som ännu inte hör till ett förbund att nu ansluta sig. På så sätt hjälper de till att säkra arbetsvillkoren för er alla även i framtiden. Ifall förhandlingarna inte lyckas och stridsåtgärder inte går att undvika har man som medlem rätt till strejkbidrag på 70 €/strejkdag (kan möjligen justeras uppåt beroende på eventuella strejkers omfattning).

Du hittar material till hjälp för att rekommendera DIFF här 

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal