Maria Löfgren är Akavas nya ordförande

Akavas förbundskongress valde Maria Löfgren till ordförande för Akava. Förbundskongressen röstade om ordförandevalet och valet avgjordes till Löfgrens fördel i första omgången, efter att hon fått 514 röster. Hennes ordförandeskapsperiod inleds genast och fortsätter fram till förbundskongressen våren 2024.

Maria Löfgren är juris kandidat och tillträder befattningen efter att ha varit verksamhetsledare för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Hon har lång arbetserfarenhet från Akava-gemenskapen och den privata sektorn.

– Jag tar emot uppgiften med stor iver och vill betona att ordförandens arbete kräver en förmåga till teamarbete. Resultat uppnås genom samarbete och samförstånd samt genom att vara engagerande. Många efterfrågar ett återställt förtroende på arbetsmarknaden, vilket jag ser som en viktig del av min nya uppgift. Jag vill rikta ett varmt tack till dem som stött mig, och jag kommer att göra mitt yttersta för att göra mig förtjänt av hela Akava-gemenskapen förtroende. Ett varmt tack också till min motkandidat Jari Jokinen för konstruktiva debatter och en behaglig atmosfär, konstaterar Akavas ordförande Maria Löfgren.

Löfgren betonar att det att arbetstagarna är arbetsförmögna och mår bra är en del av den absoluta kärnan i den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken på samma sätt som beskattningen och balanseringen av den offentliga ekonomin.

Akavas förbundskongress hölls i Helsingfors och Akavas alla 36 medlemsförbund var representerade. I omröstningen avgavs sammanlagt 897 röster. Löfgrens motkandidat Jari Jokinen fick 383 röster.

Befattningen som Akavas ordförande sköts som huvudsyssla. Till ordförandens uppgifter hör bland annat att leda Akavas styrelse och kontor samt att representera Akava i offentligheten.

 

Akava är en centralorganisation med 36 medlemsförbund och tillsammans har vi över 600.000 medlemmar. Akava har alltså inga personliga medlemmar, eftersom dess uppgift som centralorganisation är att sammanföra de olika fackförbunden för högutbildade. DIFF är Akavas enda svenskspråkiga medlemsförbund o vi har varit medlemmar sedan år 1976. Akava håller beslutsfattarna alerta i frågor som är viktiga för fackförbundens medlemmar. Dess verksamhet omfattar allt från regional påverkan till intressebevakning på internationell nivå.

Liknande nyheter

16.10.2023

Akava föreslår alternativa lösningar till statsministern – Arbetsmarknadskrisen kan undvikas

18.09.2023

Akava kritiserar regeringens program: ”Drastiska och omfattande arbetsmarknadsreformer”

31.05.2023

AKAVA lyfter upp behovet av bättre arbetsvälmående och skäliga arbetsförhållande