Ingenjörskompetensen viktig när kommunen tar beslut som påverkar vardagen

Förhandsröstningen inför kommunalvalet inleds idag. Saknar du ännu din egen kandidat?

Inför kommunalvalet har DIFF uppmuntrat medlemmar att ställa upp i kommunalvalet. Under förbundsmötet hösten 2020 togs beslutet att erbjuda synlighet i våra kanaler till de medlemmar som ställer upp och meddelat DIFF om sin kandidatur. Genom att dra nytta av ingenjörernas kompetens i beslutsfattandet kan hela samhället utvecklas och DIFFs målsättning är att flera ingenjörer ska väljas in i kommunens beslutsfattande organ. Många av de saker kommunerna tar beslut om  berör direkt ingenjörsarbetet och påverkar allas vardag.

I den grundläggande utbildningen som kommunen sköter lägger man grunden för våra barn och ungdomars framtid. Från DIFFs sida vill vi gärna se att kommunerna satsar extra resurser på matematikundervisningen så att man utökar antalet veckotimmar i matematik i grundskolan.

DIFFs medlemmar ställer upp i kommunalvalet i olika delar av landet. Du kan bekanta dig med alla kandidater här: Kommunalvalskandidater 

Vi uppmuntrar också alla medlemmar att använda sin rösträtt i årets kommunalval.

Du kan läsas Akavas mål i kommunalvalet här. 

Liknande nyheter

07.04.2021

Föreslå vem som ska få Akavas företagarpris

06.05.2021

Välkommen DIFFs nya studerandeombud

29.04.2021

Piffa till Första maj med bingo och sångblad