Ingenjörskårens arbetsmarknadsundersökning 2018

DIFF – Ingenjörerna i Finland och Insinööriliitto IL utför årligen en arbetsmarknadsundersökning under oktober månad. I år koncentrerar sig arbetsmarknadsundersökningen på arbetskarriär och kompetensutveckling. Resultaten av arbetsmarknadsundersökningen sammanställs till en publikation om lönestatistik. Resultaten används även som hjälp vid förhandlingsverksamheten.

Det är viktigt att alla svarar så att resultatet blir statistiskt tillförlitligt – och ger nyttig information till förmån för våra medlemmar.

Fyll i den elektroniska blanketten här
Svaren skickas in anonymt. Vi kan inte spåra respondenternas identitet.

Besvara enkäten senast 5.11.2018

Genom att delta kan du också vara med i utlottningen av 1 st 200 euros och 2 st 50 euros presentkort till Verkkokauppa.com.

Tack för ditt svar!

Liknande nyheter

25.04.2022

Stridsåtgärder i kommunala sektorn och i ICT-branschen 

14.01.2022

Förhandlingsresultat för tjänstemännen inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen

03.01.2022

Gott nytt kollektivavtal!