Vad betyder övertidsförbud och vad gäller ifall det blir strejk?

För tillfället står förhandlingarna om nya kollektivavtal för teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen stilla. Sedan första december råder avtalslöst tillstånd i branscherna då de gamla avtalen gått ut. YTN har som en första påtryckningsåtgärd utfärdat övertidsförbud i branscherna. Vi hoppas och tror att förhandlingarna skall komma igång igen och att en lösning som båda parter kan acceptera nås så snabbt som möjligt men ifall inga framsteg sker kan en strejk inte uteslutas. Nedan svar på några vanliga frågor.

Varför stridsåtgärder?

Stridsåtgärder är en sista utväg för att påskynda förhandlingar om nya kollektivavtal. Under avtalslöst tillstånd råder ingen arbetsfred, båda parter har rätt att ta till stridsåtgärder för att påskynda förhandlingarna. Pågående förhandlingar har strandat framförallt på grund av att parterna står långt ifrån varandra gällande löneutvecklingen de närmaste åren. YTN vill förbättra eller åtminstone bevara medlemmarnas köpkraft vilket skulle förutsätta en löneförhöjning som minst motsvarar den förväntade inflationen. För att trygga alla medlemmars löneutveckling bör tyngdpunkten enligt oss ligga på allmänna förhöjningar. Teknologiindustrins arbetsgivare vill enbart ha en justeringspott som de fördelar själv. Förslaget man gett är långt under den förväntade inflationen.

Vad betyder övertidsförbud?

Övertidsförbudet som nu är i kraft inom teknologibranschen samt planerings- och konsultbranschen innefattar även ett förbud mot att öka flexsaldot samt att inte göra arbetsresor under fritiden. Jobbar du i företag inom dessa branscher skall du alltså undvika detta.

Kan arbetsgivaren straffa mig för att jag deltar i stridsåtgärder?

Nej, deltagande i stridsåtgärder är en del av organisationsfriheten. Ifall ger dig sanktioner på grund av deltagande, kontakta oss omedelbart!

Kan jag straffas för att jag inte deltar i stridsåtgärder?

Förbunden har rätt att utesluta en medlem som medvetet bryter mot stridsåtgärder även om detta är sällsynt. Ifall du väljer att inte delta i stridsåtgärder som utlysts bidrar du till att minska effekten av dem vilket gör det svårare att få förhandlingarna vidare.

Hur vet jag om jag skall strejka?

Det finns flera olika sätt att genomföra strejker. De kan riktas till speciella företag inom en bransch eller till hela branscher. Ifall en strejk ordnas av YTN skall alla högre tjänstemän inom företaget/branschen strejka. Ifall du enligt ditt arbetskontrakt är tjänsteman eller timanställd omfattas du inte av strejker ordnade av YTN. För tjänstemän är det Pro som meddelar om strejker och för timanställda Industrifacket.

Vi ger ut mer information om eventuella strejker via våra kanaler samt medlemsbrev till de som jobbar inom drabbade branscher. Kolla därför att dina uppgifter i vårt register är uppdaterade.

Har jag rätt till lön under strejk?

Nej, under strejk är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön.

Får jag strejkbidrag?

Förbunden betalar via YTN ut strejkbidrag till medlemmar som deltagit i en strejk som ordnats av YTN. Ansökan om strejkbidrag görs elektroniskt. Strejkbidrag betalas även till medlemmar som deltagit i andra personalgruppers strejker, kontakta förbundet för mer information om dem.

Hur stort är strejkbidraget?

Storleken på strejkbidraget fastslås när eventuellt strejkbeslut tas. Senast YTN ordnade strejk var bidraget 70 €/dag.

Får även ickemedlemmar strejkbidrag?

Nej, strejkbidrag betalas inte åt personer som inte är medlemmar förbundet eller ideella medlemmar. Ifall du ansluter dig till förbundet före strejkens första dag har du dock rätt till strejkbidrag. Är du fortfarande inte medlem lönar det sig att redan nu ansöka om medlemskap. Det ger oss bättre möjlighet att nå resultat via förhandlingar och undvika stridsåtgärder.

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal