YH Novia: Yrkeshögskolan Novias utbildningsutbud inom byggbranschen ökar kraftigt år 2021

Yrkeshögskolan Novias utbildningsutbud inom byggbranschen ökar kraftigt år 2021 tack vare ny finansiering från staten och betydande donationer från näringsliv 2021-2025

Novia inleder helt ny årligen återkommande ingenjörsutbildning i VVS-planering

VVS inleds som en del av Novias byggingenjörsutbildning på förslag och i nära samarbete med VVS-föreningen i Finland och landets flesta största ingenjörsbyråer* och andra företag inom VVSbranschen. Den årliga ansökningstiden till Novias Byggmästare YH-utbildning (3,5 år) i Raseborg och Ingenjör YH-utbildningarna i byggnads- och samhällsteknik (4 år) i både Vasa och Raseborg, är nu 17.-31.3. Den stora nyheten i ingenjör YH-utbildningen fr.o.m. i år är att studerande som söker till Ingenjör YH i byggnads- och samhällsteknik i Raseborg, senare under sitt andra studieår, ska välja om de vill ha sin kommande ”byggingenjörsexamen” med inriktning Konstruktionsplanering (ger behörighet till krävande konstruktionsplanering) eller med inriktning VVS-planering (ger ”VVS-ingenjörsbehörighet” till krävande VVS-planering). Inriktningarna inom ingenjör YH i Vasa är inriktning Konstruktionsplanering eller inriktning Produktion.

Närmare info och läroplaner finns på www.novia.fi . Ansökan sker via nationella ansökan 17.-313. på www.studieinfo.fi

* här Novias pressmeddelande om VVS-donationerna och företagen bakom dem.

Novia erbjuder som punktinsats 2021-2023 med start hösten 2021 ytterligare tre helt
nya fortbildningspaket inom byggande

I februari beviljades Novia ytterligare medel från undervisnings- och kulturministeriet för fortbildning. Det är till största del frågan om fortbildning uttryckligen inom byggsektorn enligt följande:

• Infrabyggnad 120 sp på byggnads- och samhällsteknik i Vasa. Primära målgrupp för denna är yrkesverksamma arbetare och entreprenörer inom infrasektorn som inte har byggmästar- eller ingenjörsexamen, men hösten 2021 vill börja studera infrabyggnad, för att eventuellt senare sikta på examensstudier till byggmästare YH speciellt inom infra.
(kontaktpersoner infralektor Tom Lipkin och utbildningsledare Leif Östman)

• VVS-planering för koldioxidneutralt byggande av sunda hus 75 sp på byggnads- och samhällsteknik i Raseborg. Primära målgrupp för denna utbildning är yrkesverksamma byggingenjörer (men även byggmästare) som med deltidsstudier oktober 2021- december 2023, vid sidan om jobb, vill bredda sin kompetens till VVS-planering på krävande nivå (och samtidigt arbetsledning av VVS). (kontaktpersoner VVS-lektor Toni Löpönen och utbildningsledare Mats Lindholm)

• Från tidigare har Novia fått motsvarande finansiering för att hösten 2021 också starta 1,5 års utbildning på 30 sp som deltidsstudier i Projektering av krävande träkonstruktioner på byggnads- och samhällsteknik i Raseborg. Det paketet sker i nära samarbete med Ramboll och Sweco. Primära målgrupp för denna är yrkesverksamma byggingenjörer inom konstruktionsplanering som vill fördjupa sin kompetens inom exceptionellt krävande träkonstruktioner och eventuellt senare siktar på examensstudier till högre YH.
(kontaktpersoner bygglektor Towe Andersson och utbildningsledare Mats Lindholm)

Närmare info om alla dessa tre fortbildningar kommer senast i maj 2021 på Novias webbsida www.novia.fi. Pressmeddelandet om tilläggsfinansiering i februari för fortbildning.

Liknande nyheter

31.10.2023

Rekrytering: Är du vårt nya studerandeombud på Novia i Vasa?

02.05.2023

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare

10.11.2022

Novias ingenjörsutbildning utvidgar företagssamarbetet med de största byggbolagen i landet