DIFF: Vi fortsätter förhandla om medlemmarnas arbetsvillkor på alla nivåer

Teknologiindustrin rf. meddelade under morgonen att de i framtiden inte kommer att förhandla om nationella kollektivavtal utan en ny förening bildas för det. Teknologiindustrin kommer i framtiden endast att fungera som en påverkare inom arbetsmarknads- och näringslivspolitiken. Kollektivavtalet för högre tjänstemän inom teknologiindustrin är det enskilda avtal som flest DIFF-medlemmar följer.

-Det var tråkigt att se nyheten om Teknologiindustrins beslut i media. Någon total överraskning är det inte efter Skogsindustrins avhopp ifjol. Som långvarig förhandlingspart förväntade vi oss ändå en dialog före ett så pass drastiskt beslut, säger DIFFs ordförande Thomas Mård

DIFF fortsätter förhandla om nationella avtal via YTN och hoppas att merparten av företagen inom teknologiindustrin går med i den nya föreningen så att vi tillsammans kan utveckla framtidens arbetsmarknad.

-Vår utgångspunkt är att vi fortsätter förhandla om nationella kollektivavtal samtidigt som vi hjälper till vid lokala förhandlingar och när våra medlemmar skriver arbetsavtal, konstaterar Mård.

Enligt Mård är det ännu för tidigt att säga vad Teknologiindustrins beslut innebär men det förbättrar åtminstone inte arbetstagarnas position på arbetsmarknaden

-Då Teknologiindustrin nu följer Skogsindustrins exempel är det viktigare än någonsin att organisera sig genom att bli medlem i ett förbund. Ensam är inte stark på arbetsmarknaden.

DIFFs verksamhetsledare Viktor Kock beklagar också Teknologiindustrins beslut.

-Teknologiindustrins beslut innebär sannolikt att den allmänbindande statusen för kollektivavtal försvinner i flera branscher. Vi riskerar ett kastsystem på arbetsmarknaden som leder till en osund konkurrens, inte bara om kunder utan även om arbetstagare.

Den allmänbindande statusen för kollektivavtal tas bort ifall avtalsparterna inte anses representera en tillräckligt stor del av branschen. Då förbinds endast de företag som varit med och förhandlat om avtalen att följa dem. Övriga företag kan göra lokala avtal med de anställda eller sköta allt i arbetsavtalen.

-Det finns redan nu goda möjligheter till lokala förhandlingar men i verkligheten används inte möjligheten i speciellt hög grad. Jag har svårt att tro att detta förändras, ansvaret att förhandla flyttas på individnivå, fortsätter Kock

Utan allmänbindande kollektivavtal eller lokala avtal blir innehållet i arbetsavtalen allt viktigare. Vid en anställning måste man själv se till att förhandla om allt från ersättningar vid föräldraledigheter och reservövningar till hur arbetsresor under fritiden ersätts.

-Redan idag har mindre företag svårt att locka ingenjörer. Väljer de att stå utanför kollektivavtalen i framtiden ökar knappast deras dragningskraft. Speciellt från Österbotten är avståndet till Sverige kort.

Samtidigt som beslutet innebär utmaningar betyder det att förbundens viktiga arbete syns tydligare för medlemmarna.

-Vi strävar alltid till att lösa konflikter före de uppstår, kollektivavtalen är en viktig del av detta. Jag är övertygad om att kontakten från medlemmar kommer att öka och att vi nu får satsa mer på att medla direkt med företagen för att undvika konflikter, avslutar Kock.

Liknande nyheter

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse