DIFF-medlemmar utvecklar tråd- och rörlöst hus tillsammans

Artikeln om det trådlösa huset var DIFFs aprilskämt och vi hoppas att ingen tog skada av texten. Vid frågor om andra projekt inom DIFF kan ni kontakta personalen. 

Under onsdagskvällen samlades DIFFs styrelse till ett extrainsatt styrelsemöte. På mötet behandlades frågan om medlemmarna skall delta i verksamhetsledarens husbygge. Styrelsen beslöt enhälligt att alla medlemmar skall delta i husbygget. Främst handlar det om deltagande i arbetsgrupper som utvecklar ett helt nytt koncept då huset inte bara skall vara trådlöst utan även rörlöst och utan anslutningar.

-Jag är glad över att vi snabbt kunde komma till ett beslut i denna fråga, säger ordförande Thomas Mård.

Verksamhetsledaren Viktor Kock välkomnar också beslutet. Idén om ett gemensamt projekt med medlemmarna har växt fram under tiden Kock har jobbat för DIFF men aktualiserades nu när han bygger ett nytt hus.

-De lösningar jag vill ha i huset finns inte på marknaden så därför ser jag det som naturligt att ta medlemskåren till hjälp. Trådlösa lösningar finns ju redan till viss del men det här huset skall vara helt utan anslutningar. Jag är själv inte ingenjör men är säker på att kunskapen finns bland våra medlemmar, konstaterar Kock

Att få trådlös el till huset tror Kock inte är något stort problem. Han har själv skissat på en modell för strömöverföring från närliggande högspänningsledning.

-Skissat är väl kanske fel ordval, jag har förstorat upp en bild på en trådlös mobilladdare som jag tycker borde funka. Gör man den tillräckligt stor borde det inte vara några problem, funderar Kock.

Fasaden på det blivande huset.

Huset sett uppifrån.

 

En större utmaning kan rörlösa vatten- och avloppsanslutningar utgöra. Till närmaste vattenledning är det cirka hundra meter men till kommunalt avlopp över två kilometer.

-Först tänkte jag mig någon form av slunga men jag är lite osäker. Med rent vatten är det ju inte så farligt om nåt går fel men med avloppsvattnet är det värre, funderar Kock

”De lösningar jag vill ha i huset finns inte på marknaden så därför ser jag det som naturligt att ta medlemskåren till hjälp”

-Nu är jag mer inne på att både vatten och avlopp teleporteras. Fördelen med denna teknik är att alla kranar och toaletter då är portabla och kan placeras där man behöver dem för tillfället. VVS-ingenjörerna får se närmare på saken, avslutar Kock.

Alla medlemmar uppmanas nu att ta kontakt för att välja vilken del av huset de vill vara med och utveckla. Förslag till innovativa lösningar som inkommer senast idag belönas med synlighet i våra kanaler.

Liknande nyheter

09.12.2022

Thomas Mård fortsätter som DIFFs ordförande

11.11.2022

Läroverksingenjörer klagar på att deras examina ogiltigförklarats

08.03.2022

Kvinnan som siktar på både jämställdhet och lika behandling