Akava föreslår alternativa lösningar till statsministern – Arbetsmarknadskrisen kan undvikas

Under fredagen 13 oktober träffade Akavas ordförande Maria Löfgren statsminister Petteri Orpo. Hon överräckte en framställning där Akava föreslår att det snarast bör inledas förhandlingar för att undvika att arbetsmarknaden hamnar i kris.

Akava och medlemsförbunden stöder regeringens mål om att skapa ekonomisk stabilitet och främja sysselsättningen men ser kritiskt på regeringens riktlinjer för arbetslivet.

Akava föreslår att regeringen bör inleda förhandlingar med arbetsmarknadsparterna för att utarbeta balanserade lösningar som tar hänsyn till arbetsmarknadens alla sidor. Man betonar att detta är nödvändigt för att undvika att osäkerheten ökar och att förtroendet minskar både på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

Under mötet poängterades vikten av att inte enbart fokusera på ekonomisk stabilitet utan att även fokusera på att förbättra arbetslivets kvalitet. För att öka sysselsättningen på ett hållbart sätt behöver arbetsplatser där arbetstagarna trivs och är produktiva skapas. Det möjliggör ett längre arbetsliv och hanterar hållbarhetsgapet inom den offentliga ekonomin.

Akava är oroade över att vissa av regeringens föreslagna ändringar, såsom försvagat individuellt uppsägningsskydd och minskade utkomstskydd för arbetslösa, kan påverka samma personer negativt. Därför betonar de att målen och metoderna i arbetslagstiftningens och utkomstskyddets reformer bör granskas i sin helhet och förhandlingar bör inledas snarast möjligt för att hitta balanserade lösningar.

Akava jämför även Finland med Sverige när det gäller arbetsmarknadssystem och arbetslagstiftning och poängterar vikten av att överväga alla olika element i en reform. De framhåller att samarbete och balans i förhandlingar är avgörande för att undvika arbetskonflikter.

DIFFs ordförande Thomas Mård förundras över att regeringen ofta hänvisar till Sverige när de försvarar regeringsprogrammets skrivelser om arbetsmarknaden. I Sverige finns exempelvis ingen lagstiftning kring den så kallade exportmodellen utan det är arbetsmarknadsparterna som genom avtal följer modellen. I Sverige har arbetstagarna också en betydligt starkare medbestämmanderätt i företagens ledning. Mård konstaterar också att det finns ett större förtroende mellan arbetsmarknadsparterna i Sverige.

– Förhandlingar är a och o i den svenska modellen. Vi hoppas att regeringen tar till sig Akavas förslag och inte ensidigt plockar russinen ur kakan åt Företagarna i Finland som inte är en part på arbetsmarknaden. De företag som inte är anslutna till branschorganisationer har själv valt att inte delta i förhandlingarna på arbetsmarknaden. Det är absurt att de nu skapar oro på arbetsmarknaden då vi under våren kunde nå tvååriga kollektivavtal som annars tryggar stabiliteten, avslutar Mård

Liknande nyheter

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024