Akava kritiserar regeringens program: ”Drastiska och omfattande arbetsmarknadsreformer”

Akavas ledning har uttryckt stark kritik mot regeringens nyligen presenterade program, särskilt när det gäller arbetsmarknadsreformer. Maria Löfgren, Akavas ordförande, beskriver regeringens förslag som ”omfattande och drastiska” . Hon varnar för att reformerna skulle uppfylla arbetsgivarnas önskemål på bekostnad av arbetstagarna. Löfgren kritiserar särskilt förslagen om att försämra anställningsskyddet och anser att regeringens förslag saknar balans.

Löfgren tar upp exempel på hur regeringen har försökt rättfärdiga förslagen med populistiska argument. Hon nämner att förslaget att försämra anställningsskyddet har motiverats med påståenden om att det skulle vara svårt att avskeda alkoholiserade eller våldsamma anställda, trots att dessa redan är giltiga skäl för uppsägning.

Jari Jokinen, Akavas första vice ordförande, riktar in sig på vuxenutbildningen och menar att det vore ett allvarligt misstag att avskaffa stödet för detta. Jokinen framhåller att vuxenutbildning är avgörande för att säkerställa kompetensutveckling och anpassning i arbetslivet.

Katarina Murto, vice ordförande i Akava, är kritisk till regeringens förslag om en lagstadgad exportdriven arbetsmarknadsmodell. Hon menar att detta skulle inskränka fackföreningarnas rätt att förhandla och beskriver förslaget som en överraskning.

Mikko Salo, vice ordförande i Akava, ifrågasätter regeringens förslag om personliga strejkböter. Han beskriver det som en ovanlig och farlig reform som kan underminera arbetsfreden. Han poängterar också att det är underligt att arbetstagarnas strejkböter planeras höjas, men arbetsgivarnas böter för att bryta kollektivavtalet inte nämns.

Ville-Veikko Rantamaula, vice ordförande i Akava, kritiserar regeringens förslag om att införa en ”evig provanställning” för arbetstagare. Han varnar för att detta skulle ha långtgående konsekvenser, särskilt när det påverkar individers engagemang i arbetslivet och möjligheten att bilda familj.

Sammanfattningsvis varnar Akavas ledning för att regeringens program innehåller en rad reformer som hotar arbetstagarnas rättigheter och välbefinnande. De efterlyser bredare trepartssamtal för att säkerställa en mer balanserad arbetsmarknadspolitik.

Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren: Ehdotamme hallitukselle sopimisen tietä

Akavan 1 varapuheenjohtaja Jari Jokinen: Aikuiskoulutustukea ei saa lakkauttaa

Akavan varapuheenjohtaja Katarina Murto: Poliittisten päättäjien ei pidä sekaantua liittojen sopimisvapauteen

Akavan varapuheenjohtaja Mikko Salo: Henkilökohtainen lakkosakko olisi erikoinen uudistus

Akavan varapuheenjohtaja Ville-Veikko Rantamaula: Hallituksen haaveena näyttää olevan työntekijän ikuinen koeaika

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal