DIFF förbereder för organisatoriska åtgärder mot försämringar i arbetslivet

DIFF förbereder sig för organisatoriska åtgärder för att motsätta sig regeringsprogrammets försämringar inom arbetslivet och socialskyddet. Förbundets styrelse samlades igår kväll och fick en rapport från verksamhetsledare Viktor Kock om förberedelserna för de organisatoriska åtgärderna.

– Även om DIFF för tillfället inte har beslut om egna stridsåtgärder följer vi situationen noga och accepterar inte ensidiga försämringar i arbetslivet. Vi hoppas att den dialog Akava för med regeringen ger resultat men utesluter inte andra åtgärder, säger ordförande Thomas Mård.

Den här veckan finns det strejker utlysta av andra förbund runt om i Finland som motsätter sig regeringens förslag. DIFF har fattat beslutet att medlemmar vid arbetsplatser där strejk har utlysts får delta i demonstrationerna.

– Bakgrunden till deltagande i en politisk strejk är en organisationspolitisk åtgärd och det kan inte bli några konsekvenser för enskilda medlemmar som deltar i strejken, säger Mård.

Under demonstrationerna kommer nöd- och skyddsarbete samt andra nödvändiga åtgärder för att säkra arbetsplatsens funktion upprätthållas. Strejkbidrag betalas inte till medlemmar som deltar i dessa politiska strejker.

Liknande nyheter

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

09.11.2023

Arbetsminister Arto Satonen kallade arbetsmarknadsparterna till seminarium

16.10.2023

Akava föreslår alternativa lösningar till statsministern – Arbetsmarknadskrisen kan undvikas