Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava har beslutat att anordna en utmarsch tisdagen den 6 februari 2024. DIFF – Ingenjörerna i Finland deltar i centralorganisationens åtgärd. Från DIFF deltar medlemmar i hela landet som arbetar inom den privata sektorn i utmarschen.

Utmarschen innebär att arbete eller studier avslutas kl. 14:00-16:00 den 6 februari 2024. Särskilt definierat skyddsarbete är självklart undantaget från åtgärden och utmarschen får inte medföra fara för liv, hälsa, miljö eller egendom.

Varför vidtar vi åtgärder?

Sedan regeringsprogrammet färdigställdes har vi försökt påverka regeringens arbetslivsreformer genom förhandlingar och överenskommelser. Inom Akava är vi besvikna över att landets regering genom sina reformer driver oss mot ett osäkrare och sämre arbetsliv. Situationen på arbetsmarknaden fortsätter att försämras. Vi är oroliga för att Finlands starka samarbetstradition när det gäller att utveckla arbetslivet riskerar att upphöra, även om vi har förbundit oss till det genom internationella avtal.

I Finland behöver vi långsiktig och hållbar tillväxt som bygger på kunnande samt det finländska sättet att genomföra reformer genom avtal.

Om de försämringar av arbetslivet som ingår i regeringsprogrammet genomförs, drabbar de kraftigt högskoleutbildade och andra löntagare, som genom sin kompetens och sakkunskap garanterar framgång för Finland och ett fungerande samhälle. Försämringarna drabbar också unga och studerande. Vi är bekymrade över att olika grupper ställs emot varandra och att samhället polariseras.

Vi betonar lösningar och förhandlingar

Vi har lagt fram våra förslag till lösningar, som Akavas styrelse har beslutat om, för statsminister Petteri Orpo och föreslagit att förhandlingar ska inledas, men vi har inte fått något gensvar. Trots detta anser vi att våra förslag skulle bidra till att skapa en kunskapsbaserad tillväxt i den nuvarande svåra ekonomiska och sysselsättningsmässiga situationen. De skulle också bidra till att skapa förtroende och framtidstro.

Inom Akava motsätter vi oss många av regeringens förslag rörande arbetslivet, även om vi anser att balansering av ekonomin är ett bra mål. Vi anser att den önskade ekonomiska tillväxten skulle gagnas av att vi fortsätter att ha en stabil arbetsmarknad och ett balanserat arbetsliv. En välmående arbetstagare är en produktiv arbetstagare. Hen orkar och vill ta ansvar och bidra till Finlands framgång. Hen utvecklar sitt kunnande.

Vi önskar och kräver fortsatta förhandlingar och samarbete. Vi vill fortsätta med det finländska sättet att driva igenom reformer genom förhandlingar. Detta berättar vi om genom våra åtgärder och vår kommunikation tillsammans med våra förbund.

Vi kräver förhandlingar för att hitta en balans i reformerna

Vi kräver att regeringen inte ensidigt genomför förändringar utan att undersöka de övergripande effekterna av försämringarna. Vi förväntar oss av regeringen en mer balanserad inriktning på arbetslivsreformerna. Vi kräver att regeringen vidtar åtgärder för att lösa den krisartade situationen på arbetsmarknaden och sammankallar till förhandlingar för att söka lösningar i samarbete.
Vi betonar att varje beslut om reform av arbetslivet måste bedömas ur ett kompetensbaserat perspektiv, utifrån forskningsbaserad kunskap. Reformerna ska genomföras efter förhandlingar och besluten ska fattas med metoder som är kännetecknande för avtalssamhället. Vi anser att det måste finnas en rättvis och sporrande arbetsmarknad i Finland. Med hjälp av den kan vi garantera tillväxt och välfärd samt stabilitet i samhället.

Läs mer praktiska frågor och svar om utmarschen här

I samband med utmarschen arrangeras evenemang i Helsingfors, Åbo och Tammerfors, läs mera här

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Anställda vid yrkeshögskolor fick eget kollektivavtal