”Alla tjänar på om fler kvinnor vill bli ingenjörer”

Intresse för teknik och naturvetenskaper prioriteras fortfarande inte särskilt högt bland unga kvinnor. Enligt flera undersökningar har flickorna i tonåren bättre vitsord i de flesta ämnen än killar vilket kanske är en orsak till att de ofta också ställer högre krav på sig själva. Enligt direktör Hanna Nikkilä på Microsoft så har har man pedagogiskt gjort ett taktiskt fel med den första kursen i lång matematik. ”En typisk 10-ans flicka blir besviken om hon inte får en full tia i det första provet. Hon resonerar så att jag kan inte, jag byter alltså till korta matematiken”. Pojkar upplever inte samma besvikelse. ” Detta är fakta, man upplever vitsord på väldigt olika sätt”, säger direktör Laura Juvonen på Teknologi-industrin. ”Om vitsordet är en tia, fortsätter både pojkar och flickor sina kurser. Om det blir en nia, börjar flickorna redan fundera på att byta till den korta kursen, pojkarna fortsätter kursen. Om vitsordet lir en åtta, väljer flickorna helt klart att byta kurs emedan killarna fortsätter”.

”Var med och förändra världen genom teknologi”

En av de bästa incitamenten för att få flickor att intressera sig för teknik ger dekan Jouko Lampinen på Aalto-universitetet. ”Frozen-filmen gjorde att blått blev flickornas färg över en natt. Kanske man skulle behöva en Disney-film för att förändra flickornas inställning till teknik?” Föreställningarna om teknik behöver förändras. Fortfarande ser man teknikintresserade som en form av nördar. Om du som 15-åring inte tycker att det är ”cool” med något inom din kamratgrupp, så är det inte din grej, helt enkelt. Lampinen önskar att flickorna skulle börja förstå att en av de största faktorerna då man tänker på hur världen förändras är teknologins otroligt snabba framfart. ”Om man vill förändra världen, gör det genom teknologi”, säger han.

Stimulera tjejers intressen för teknik och ingenjörsyrket. Genom att öka engagemanget bland barn och unga i skolans teknikundervisning, kan vi också nå fler tjejer. I utbyten mellan teknologer på högskolan och skolelever finns potential för både lärande och interaktivitet. Det kan skapas genom strukturerade samarbeten mellan tekniska högskoleutbildningar och kommuner. En annan viktig faktor för en ung människas yrkesval är förebilder. ”If you can see it, you can be it”. Om fler tjejer får inblick i ingenjörsvardagen kan vi åstadkomma just det. Redan i dag finns exempel hos industri- och teknikintensiva företag som på olika sätt arbetar med skolor. Det kan utvecklas och spridas.

Många kvinnor uppger att de vill ha arbeten präglade av samhällsnytta och meningsfullhet. Detta är realiteter för många av dagens och morgondagens ingenjörsjobb. Men det måste fler unga kvinnor ges möjlighet att upptäcka. Då kan kompetensbehoven hos företagen omsättas till fortsatt utveckling, hållbarhet och tillväxt samtidigt som fler kvinnor får chansen att jobba inom ett fantastiskt yrke.

Läs hela artikeln från tidningen Ny Teknik här.

Liknande nyheter

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen