Ett avtal som skall undertecknas genast är sällan bra

”Jag blev igår inkallad till chefen och han erbjöd mig en paketlösning. Alternativet var samarbetsförhandlingar där jag oberoende skulle komma att sägas upp. Avtalet såg väldigt bra ut så jag skrev under det eftersom erbjudandet enbart gällde om jag skrev på direkt.”

Tyvärr har vi på DIFF hört denna historia flera gånger. Ibland kan man av olika orsaker bli erbjuden ett avtal om uppsägning av arbetsgivaren. Ett sådant avtal kan i vissa lägen passa båda parter men om man ombeds underteckna avtalet direkt skall man definitivt lyssna till varningsklockorna. Ett avtal skall man alltid ges tid att bekanta sig med och även kunna kolla upp med experter. Även om det står att man inte får delge informationen till tredje part har man alltid rätt att kolla upp saken med oss och våra jurister. Vi har tystnadsplikt.

Vid ett avtal om uppsägning får man per automatik en tre månader lång karens på arbetslöshetsunderstödet. Enligt avtalen upphör ofta arbetsplikten genast men arbetsförhållandet fortsätter i några månader framåt. Det betyder att man inte utan godkännande från arbetsgivaren kan ta emot ett annat jobb under tiden och när arbetsförhållandet avslutas står man utan inkomst i tre månader. Man kan heller inte i efterhand anföra besvär över en eventuell olaglig uppsägning eller andra saker som hänför sig till arbetsförhållandet. Ett avtal om uppsägning kan också påverka exempelvis bostadslån och eventuella låneskydd man har på dem.

Får man enligt avtalet ett avgångsvederlag inkluderar denna obetalda semesterdagar, obetald övertidsersättning och eventuella bonusar om de inte specificeras på annat sätt i avtalet. Avgångsvederlaget är heller inte pensionsbildande.

Det här är bara några av fallgroparna som finns med avtal om uppsägning. Som ingenjörer är våra medlemmar experter på sina områden. DIFFs personal har arbetsmarknaden som sitt expertområde. Använd denna kunskap genom att låta oss kontrollera avtal om uppsägning före ni undertecknar dem!

Viktor Kock, DIFF verksamhetsledare

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Liknande nyheter

22.01.2024

Akava ordnar utmarsch 6 februari 2024

22.12.2023

DIFFs avdelningar har valt styrelser för 2024

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse