Kategori: Intressebevakning

28.08.2020

Uppochnervända världen i diskussionen om inkomstbaserad dagpenning.

De senaste åren har antalet förstagångsansökningar till Finlands arbetslöshetskassor legat på kring 10 000 i april. Under april 2020 inkom 83 100 förstagångsansökningar. I princ...

Läs mera
28.02.2022

Ett avtal som skall undertecknas genast är sällan bra

”Jag blev igår inkallad till chefen och han erbjöd mig en paketlösning. Alternativet var samarbetsförhandlingar där jag oberoende skulle komma att sägas upp. Avtalet såg väldigt...

Läs mera
14.06.2022

Arbete – en mänsklig rättighet

Diskussionen om behovet att höja sysselsättningsgraden har knappast undgått någon. I takt med att sysselsättningsgraden höjts har även målsättningarna skruvats upp. För bara någ...

Läs mera
12.09.2022

Familjeledigheterna måste in i löneförhandlingarna

Under september förhandlar YTN med Teknologiindustrins arbetsgivare om lönejusteringar för 2023. Hittar man samsyn träder optionsåret för kollektivavt...

Läs mera
18.09.2023

Gemensamma utmaningar dryftades på Nording

De nordiska ingenjörsförbundens ledare samlas årligen för att diskutera aktuella frågor under Nording-mötet. I år ordnades mötet på Island 23-25.8, från DIFF deltog verk...

Läs mera
28.03.2024

Ode till svenska modellen

”In Sweden, things are running quite smoothly by the way of the Swedish labor market model – keeping a fair labor market with competitive companies…the Swedish labor market mode...

Läs mera

Bloggen Kugghjulet är DIFF - Ingenjörerna i Finlands plattform för diskussion om aktuella fenomen och/eller teman. Texterna speglar skribentens åsikter och är inte nödvändigtvis DIFFs officiella linje i frågan. DIFF står för plattformen för att möjliggöra diskussion. Hör av dig till kansli@diff.fi om du är intresserad av att skriva ett inlägg!

Kategorier

Nyckelord