Gemensamma utmaningar dryftades på Nording

De nordiska ingenjörsförbundens ledare samlas årligen för att diskutera aktuella frågor under Nording-mötet. I år ordnades mötet på Island 23-25.8, från DIFF deltog verksamhetsledaren Viktor Kock samt ordförande Thomas Mård.

Inflationstakten, höjda räntor och nivån på lönejusteringarna var återkommande diskussionsämnen när representanterna för de nordiska ingenjörsförbunden höll sina presentationer. Hur den gröna omställningen syns i de olika länderna och vilka kunskaper som behövs för att möta de nya branschernas behov diskuterades också flitigt. Enligt Thomas Mård har ingenjörsförbunden en viktig roll i att främja det viktiga nordiska samarbetet.

– Utmaningarna i de nordiska länderna är i stort de samma. Bristen på ingenjörer är påtaglig och hämmar redan nu till viss del planerade investeringar som härrör sig till den gröna omställningen, konstaterar Thomas Mård.

Främst är det inom områdena Power-to-x, vindkraft, biomassa, batterier, vätgas, geotermisk energi samt avskiljning och lagring av koldioxid som det investeras i Norden. Enligt en rapport som ANE (Association of Nordic Engineers) publicerat är behovet av fler ingenjörer och fortbildning av dagens ingenjörer stort för att de nya branscherna skall kunna förses med kunnig arbetskraft. Trots att både politiker och industrin varit medvetna om behovet har man paradoxalt nog inte kunnat identifiera vilka specifika kunskaper som behövs. Enligt ANE:s rapport måste man till viss del frångå tanken om utbildningshelheter och i stället erbjuda kortare kurser vartefter behoven klarnar.

– Ett utökat, gränsöverskridande samarbete mellan utbildningsanordnarna behövs för att undvika flaskhalsar i fortbildningen. Norden måste ses som en helhet som gynnas av kunskapsutbyte och rörlighet mellan arbetsplatserna i de olika länderna, säger Mård.

På mötet höll Viktor Kock de finländska organisationernas presentation om det aktuella läget i Finland. Förutom en sammanfattning av vinterns förhandlingar och de viktigaste förändringarna i kollektivavtalen presenterades de förändringar i arbetslagstiftningen som regeringen föreslår i sitt regeringsprogram. Speciellt Sveriges Ingenjörer förvånades över de förslag som hänvisar till hur det fungerar i Sverige. De konstaterade att det rör sig om små delar i helheten och att de i Sverige förhandlats fram mellan arbetsmarknadsparterna, inte införts genom lagstiftning.

Inför Nording-möten samlas statistik in från de olika länderna som sedan presenteras på mötet. De nordiska ingenjörsförbunden har under de senaste tio åren haft en stabil tillväxt av antalet medlemmar. Även om tillväxten är stabil konstaterades dock att anslutningsgraden inte stiger, snarare tvärtom. Detta eftersom antalet ingenjörer ökat proportionellt mer under samma tid.

Lönestatistiken från de nordiska länderna visar att Finland fortfarande ligger efter gällande ingenjörernas lönenivå. Skillnaden till Sverige är inte speciellt stor men i Danmark och Island som ligger på topp är medellönen ungefär dubbelt högre än i Finland. Nivån i Norge ligger ungefär mitt emellan.

Mötet avslutades med ett företagsbesök till det offentligt ägda energibolaget ON:s geotermiska kraftverk som förutom el även producerar ungefär 50 % av Reykjaviks varmvatten. På anläggningen verkar även dotterbolaget Carbfix som utvecklat ett system där man binder koldioxid i den vulkaniska berggrunden genom en mineraliseringsprocess.

I mötet på Island deltog ledningen för Sveriges Ingenjörer, NITO (Norge), IDA (Danmark), VFÍ (Island), FVF (Färöarna) samt för TEK, DIFF och TFiF (Finland). Thomas Mård ser fram emot att få välkomna de nordiska kollegorna till Finland i nästa år.

– För DIFF är kontakten med övriga nordiska förbund väldigt viktig. Tillsammans har vi betydligt bättre möjlighet att påverka beslut som rör den nordiska och europeiska arbetsmarknaden, avslutar Mård

 

Verksamhetsledare Viktor Kock

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Liknande nyheter

27.05.2024

Full engångsersättning vid partiell föräldraledighet

13.05.2024

Längre semester och allmän löneförhöjning efterlyses

05.03.2024

Tjänster via Insinööriliitto 2024