Familjeledigheterna måste in i löneförhandlingarna

Under september förhandlar YTN med Teknologiindustrins arbetsgivare om lönejusteringar för 2023. Hittar man samsyn träder optionsåret för kollektivavtalen som förhandlades mellan parterna förra vintern i kraft. 

Många osäkra faktorer påverkar förhandlingarna men företagen har fortfarande välfyllda orderböcker. Värdet på exporten har ökat kraftigt även om mängden export stabiliserats. Exportindustrin får alltså för tillfället ett betydligt högre pris för sina produkter, även justerat för ökade kostnader. Inom handeln kan de stigande konsumentpriserna inte heller förklaras med ökade kostnader i branschen, prishöjningarna är större. 

Den rekordhöga inflationen förväntas avta under 2023 men fortfarande ligga på över tre procent. Det finns alltså ett tryck på ordentliga löneförhöjningar vilket det även skall finnas utrymme för. Att kompensera såväl inflationen 2022 som 2023 fullt ut med procentuella förhöjningar är knappast realistiskt med tanke på de orosmoln som finns. För att hitta en lösning måste man se även på andra element. Ett sådant är hur föräldraledighet ersätts. 

Trots att det redan förra vintern stod klart att en reform av familjeledigheterna kommer att genomföras under 2022 lyckades man inte anpassa kollektivavtalen till nutiden. Det är nu dags att rätta till genom att liksom mamman ge pappan rätt till tre månader föräldraledighet med lön. 

Ett annat element som kunde tas in i förhandlingarna är en engångsersättning i tillägg till procentuella förhöjningar. Av de procentuella förhöjningarna behöver merparten vara allmänna förhöjningar för att minska den negativa effekten inflationen haft på allas realinkomster. 

Om löneförhandlingarna inte når resultat kan optionsåret för kollektivavtalen inom teknologibranschen, planerings- och konsultbranschen samt dataservicebranschen sägas upp senast 14 oktober. Då står vi inför nya kollektivavtalsförhandlingar i vinter.   

Liknande nyheter

08.12.2023

DIFF – Ingenjörerna i Finland utlyser politisk arbetsnedläggelse

24.11.2023

DIFFs styrelse för 2024 är vald

09.11.2023

Arbetsminister Arto Satonen kallade arbetsmarknadsparterna till seminarium