Kommunikation – en tvåvägsprocess

Aldrig tidigare har det funnits så många sätt att kommunicera på som det finns idag. Samtidigt som det ger nya möjligheter gäller det ändå att noga fundera på vad man vill med kommunikationen och vad som kan anses som lyckad kommunikation.

Ordet kommunikation kommer ursprungligen från latinets communis (gemensam), via communicare (göra gemensamt) och communicatio (ömsesidigt utbyte). För att kommunikation överhuvudtaget skall kunna anses ha ägt rum krävs att en sändare via en kanal överför ett meddelande till en mottagare som avkodar meddelandet. Ett mejl eller en tidning som går direkt i skräpkorgen uppfyller alltså inte definitionen av kommunikation, för det krävs att mottagaren faktiskt öppnat och läst innehållet. Ifall meddelandet endast är information kan kommunikationen anses som lyckad ifall den uppfyller minimikriteriet. Ofta kräver lyckad kommunikation ändå en tvåvägsprocess, alltså att man utbyter tankar och information. Speciellt viktigt vill jag påstå att det är i föreningsverksamheten och den interna kommunikationen med medlemmarna.

Elektroniska medlemsbrev och sociala medier ger goda möjligheter till masskommunikation med medlemmarna. De ger ändå sällan upphov till en tvåvägskommunikation. För elektroniska medlemsbrev anses en öppningsgrad på över 30 procent som bra trots att sju av tio medlemmar inte nås med dem. Då medlemmarna är grunden till allt föreningsliv torde detta vara en situation som ingen förening är nöjd med.

På DIFF förnyar vi som bäst vårt sätt att kommunicera. I våras gav vi ut det första numret av vår egen medlemstidning, DIFFerens. En egen medlemstidning kan knappast ses som nytänkande, tvärtom går det mot trenden som är att avsluta resurskrävande medlemstidningar. Vi ser den ändå som ett komplement för att nå en större del av medlemskåren. Den här texten är en lansering av ett annat komplement; den här bloggen ”Kugghjulet”. Tanken är att anställda, förtroendevalda samt våra medlemmar skall kunna uttrycka sina åsikter och tankar i bloggen. Inläggen kan behandla allt från ny teknik till vardagens utmaningar. Åsikterna behöver inte nödvändigtvis spegla DIFFs men de behöver ha en saklig ton. Ta kontakt med oss på kansliet ifall du vill göra ett blogginlägg. För att få till en tvåvägskommunikation hoppas vi också att läsarna aktivt använder kommentarsfunktionen.

– Viktor Kock, tf. verksamhetsledare DIFF – Ingenjörerna i Finland

Kommentarer (1)

  1. Nina Norrman skriver:

    Tack, bra idé med en blogg, hoppas det blir flera och mångfaceterade blogginlägg och att vi (=medelmmar) hittar hit och även i framtiden minns att bloggen finns till!

    Lycka till och ha en fin höst!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Liknande nyheter

01.06.2023

“Our well-being today is insurance for your well-being tomorrow,”- ANE Student Network demands politicians solve the pandemic of mental health issues among young people.

31.05.2023

AKAVA lyfter upp behovet av bättre arbetsvälmående och skäliga arbetsförhållande

17.05.2023

Nytt avtal ger jämställdare familjeledighet i kemibranschen